"ราเมศ" วอนฝ่ายค้านร่วม คกก.สมานฉันท์

2021-01-03 09:59:32

"ราเมศ" วอนฝ่ายค้านร่วม คกก.สมานฉันท์

Advertisement

"ราเมศ" วอนฝ่ายค้านร่วม คกก.สมานฉันท์ หาทางออกให้บ้านเมืองร่วมกัน หนุนแนวคิด "ชวน"ดึงสื่อมวลชนร่วม

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการสมานฉันท์ว่า พรรคพร้อมสนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เป็นเจตนารมณ์หลักของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคที่ได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมรัฐสภา เพื่อให้เป็นพื้นที่ร่วมพูดคุยกันทุกฝ่าย เพื่อช่วยกันคิดหาทางออกและแสวงหาความเห็นพ้องร่วมกัน เพื่อความปรองดองและลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้น ขณะนี้มีฝ่ายค้านที่ยังปฏิเสธไม่เข้าร่วมคณะกรรมการสมานฉันท์ ซึ่งอยากเรียกร้องไปยังฝ่ายค้านว่า ขอให้เข้ามาร่วมกันทำเพื่อประเทศ ความปรองดอง ความสมานฉันท์ หากมีทุกส่วนที่เกี่ยวข้องช่วยกันคิด ย่อมเป็นผลดี ความคิดเห็นของฝ่ายค้าน ยังถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการสะท้อนมุมมองอีกมุมหนึ่งของข้อเท็จจริง ไม่อยากให้มองว่าสัดส่วนมากน้อยของคณะกรรมการจะเป็นอุปสรรค เพราะคณะกรรมการสมานฉันท์ชุดนี้ ไม่มีการลงคะแนนใช้ความเห็นพ้องร่วมกัน ไม่ได้ใช้มติเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ฉะนั้นจึงอยากให้ฝ่ายค้านเข้ามาร่วม กก สมานฉันท์ ไม่อยากให้ละทิ้งแนวทางการพูดคุยทำความเข้าใจกัน

นายราเมศ กล่าวต่อว่า เชื่อว่าเมื่อมีการตั้งต้นในการส่งรายชื่อคณะกรรมการแล้ว เมื่อเข้าสู่การประชุมพิจารณา ส่วนของพรรคจะสะท้อนข้อมูลให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยมีข้อมูลที่พรรคได้ลงพื้นที่รับฟังเสียงของประชาชนก็เป็นข้อมูลประกอบที่สำคัญ ส่วนที่ถามว่าคณะกรรมการจะมีการพูดคุยกันเรื่องอะไรบ้าง ตั้งประเด็นอะไรบ้างนั้น ต้องเรียนว่าไม่อยากไปก้าวล่วงขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการกำหนดประเด็นเพื่อนำไปสู่พูดคุย

ส่วนที่ประธานรัฐสภาได้มีการกำหนดสัดส่วนของสื่อมวลชนนั้น นายราเมศ กล่าวว่า พรรคเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องยอมรับว่าสื่อมวลชนเป็นอาชีพที่มีบทบาทสำคัญในสังคม ยิ่งยุคสมัยที่มีความรวดเร็วในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ก็จะเป็นอีกมุมมองที่จะมาสะท้อนข้อมูลมุมมองของสื่อมวลชน ก็จะทำให้ข้อมูลสมบูรณ์เป็นประโยชน์ต่อแนวทางความปรองดองและการลดความขัดแย้งมากยิ่งขึ้น ส่วนจะเป็นใครนั้นตนไม่ทราบเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่จะร่วมกันเลือกส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ