ราชกิจจาฯประกาศ รมว.แรงงานลาออก

2017-11-02 14:25:43

ราชกิจจาฯประกาศ รมว.แรงงานลาออก

Advertisement

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ รมว.แรงงานลาออกจากตำแหน่ง ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รัฐมนตรีลาออก ระบุว่า ด้วย พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงาน ได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2560 ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ศิริชัย จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย.2560 ตามความในมาตรา 170 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกาศ ณ วันที่ 2 พ.ย.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแท็กที่เกี่ยวข้อง