ศบค.จ่อยกระดับ 28 จว.พื้นที่ควบคุมสูงสุดเริ่ม 4 ม.ค.

2021-01-02 16:00:09

 ศบค.จ่อยกระดับ 28 จว.พื้นที่ควบคุมสูงสุดเริ่ม 4 ม.ค.

Advertisement

ศบค.เตรียมยกระดับ 28 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด  เริ่ม 4 ม.ค.

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ว่า การประชุม ศบค. เช้าวันนี้ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถานการณ์ยังคงระบาด และมีผู้เสียชีวิตโดยไม่สามารถเชื่อมโยงหาศูนย์กลางได้ คาดว่าจะมีการแพร่กระจายโรคอีกมาก รูปแบบการแพร่ระบาดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น จำเป็นต้องมีมาตรการเข้มข้น รวดเร็ว ที่ประชุม ศบค. มีการสรุปพื้นที่ประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ในวันที่ 4 ม.ค. และจะนำเสนอ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค.รองรับสถานการณ์ที่เข้มข้นขึ้น ดังนี้

 1.พื้นที่ควบคุมสูงสุด (แดง) 28 จังหวัด ประกอบด้วย  ตาก นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ชุมพร ระนอง และ กทม.

2.พื้นที่ควบคุม (ส้ม)  11 จังหวัด ประกอบด้วย  สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และพังงา

3.พื้นที่เฝ้าระวังสูง (เหลือง)  38 จังหวัด เป็นจังหวัดที่เหลือของประเทศไทย

4.พื้นที่เฝ้าระวัง (เขียว)  0


สำหรับมาตรการในพื้นที่สีแดงที่จะเกิดขึ้น มี 2 ขั้นตอน 

ขั้นที่ 1  จํากัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการ, ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, ค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทําผิดกฎหมาย, หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก, ขอความร่วมมือไม่เดินทางข้ามจังหวัด, สถานการศึกษาหยุดการเรียนการสอนหรือใช้รูปแบบออนไลน์, ให้มีการทํางานแบบ Work from Home ทั่วทั้งพื้นที่ที่ ศบค.กําหนด, มีมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด, เร่งการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อและพื้นที่เชื่อมโยงที่ได้ข้อมูลจากการสอบสวนโรคของ สธ. ห้วงเวลาดําเนินการ  4 ม.ค. 64 เวลา 06.00 น. ถึง 1 ก.พ. 64 06.00 น.  หากสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้น จะดำเนินการ ขั้นที่ 2 จํากัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการเพิ่มมากขึ้น (รวมทั้งจํากัดการเปิดกิจการบางประเภทด้วย), ปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด, เพิ่มความเข้มข้นในการเร่งค้นหาและจับกุมกลุ่มบุคคลที่มั่วสุมทําผิดกฎหมาย, งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจํานวนมาก, เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด, สถานศึกษายังคงหยุดการเรียนการสอนเว้นกิจกรรมที่มีความจําเป็น, เร่งรัดและเพิ่มการทํางานแบบ Work from Home อย่างเต็มขีดความสามารถ, เร่งรัดการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกและการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่เสี่ยง, กิจกรรม กิจการที่เสี่ยง, กลุ่มบุคคลที่เสี่ยง, จํากัดเวลาออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ในพื้นที่ที่ ศปก.จังหวัดกําหนด  ห้วงเวลาดําเนินการ  ตามที่นายกรัฐมนตรี ผอ.ศบค.เห็นชอบ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการฯ ในกรอบเงื่อนไข ที่ ศบค.กําหนด ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีการนำเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เพื่อลงนามและประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.เป็นต้นไป


แท็กที่เกี่ยวข้อง