ฮูรับรอง "ฉุกเฉิน" วัคซีนไฟเซอร์

2021-01-02 11:00:36

ฮูรับรอง "ฉุกเฉิน" วัคซีนไฟเซอร์

Advertisement

องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การรับรอง วัคซีนต่อต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค เป็น "เป็นกรณีฉุกเฉิน" นับเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพป้องกันโควิด-19 ขนานแรกของโลก ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลก

แถลงการณ์ขององค์การอนามัยโลก ( ดับเบิลยูเอชโอ ) จากสำนักงานใหญ่ ในเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (31 ธ.ค.) ระบุว่า คณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก มีมติอนุมัติการรับรองการใช้ “เป็นกรณีฉุกเฉิน” วัคซีนต่อต้านไวรัสโควิด-19 ที่ผลิตโดยบริษัทไฟเซอร์ของสหรัฐ ร่วมกับบริษัทไบโอเอ็นเทคของเยอรมนี โดยยืนยันว่า ผลการตรวจสอบอย่างละเอียด ของคณะผู้เชี่ยวชาญขององค์กร พบว่า วัคซีนดังกล่าวมีคุณสมบัติ "ครบถ้วนตามมาตรฐาน" ของดับเบิลยูเอชโอ ทั้งในด้านความปลอดภัย และประสิทธิภาพ ของวัคซีน

วัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค ถือเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ขนานแรกของโลก ที่ดับเบิลยูเอชโอให้การรับรอง เพื่อให้วัคซีนขนานนี้สามารถเข้าถึงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา จนถึงกลุ่มประเทศยากจนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยที่ประเทศนั้นไม่จำเป็นต้องรอการอนุมัติจากหน่วยงานภายใน เนื่องจากการรับรองของดับเบิลยูเอชโอ "มีความครอบคลุมเพียงพอ"
อย่างไรก็ตาม วัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทค มีข้อจำกัดที่สำคัญ คือต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิมราต่ำมาก ระหว่าง -60 ถึง -90 องศาเซลเซียส ซึ่งถือเป็นความบากลำบากอย่างยิ่ง สำหรับกระบวนขนย้ายและจัดส่ง.