“ชวน” เตรียมเสนอ “สื่อมวลชน” นั่ง คกก.สมานฉันท์

2021-01-02 10:23:51

“ชวน” เตรียมเสนอ “สื่อมวลชน” นั่ง คกก.สมานฉันท์

Advertisement

“ชวน” เตรียมเสนอให้ “สื่อมวลชน” ร่วมนั่ง 1 ใน 4 ผู้ทรงคุณวุฒิ คกก.สมานฉันท์ 

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้าคณะกรรมการสมานฉันท์ว่า ขณะนี้เหลือในส่วนของรายชื่อจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎที่ยังไม่ส่งมาเป็นทางการ แต่ทราบว่าได้มีการลงมติแล้ว เข้าใจว่าน่าจะเลือกมาครบหมดแล้ว เหลือเพียงส่งรายชื่อที่มีการเปลี่ยนแปลงมาอย่างเป็นทางการ หากส่งรายชื่อมาครบทั้งหมดแล้ว จะเริ่มมีการชุมนัดแรก และตนจะเข้าร่วมด้วย โดยในการประชุมนัดแรกจะมีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอีก4ราย ตนก็ตั้งใจว่าจะเตรียมเสนอให้มีการคัดเลือกตัวแทนสื่อมวลชน จำนวน 1ราย เข้าไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เนื่องจากสื่อมวลชนจะมีส่วนสำคัญในการช่วยเรื่องความปรองดอง แก้ไขความขัดแย้งได้ ส่วนฝ่ายค้าน ได้รับการตอบรับแล้วว่าจะไม่เข้าร่วมในกรรมการสมานฉันท์ แต่ถ้าหากยังติดใจเรื่องสัดส่วน ก็สามารถเสนอเพิ่มจำนวนสัดส่วนเข้ามาได้

“ผมอยากให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วม แต่ถ้าหากไม่มีความประสงค์จะเข้าร่วม ก็คงจะไปบังคับเขาไม่ได้ ยืนยันว่าไม่มีความตั้งใจให้กรรมการชุดนี้มาลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่ หรือมาลงคะแนนมากน้อยกว่ากัน แต่เป็นการระดมความคิดของทุกฝ่าย ว่าในสภาพของความขัดแย้ง ควรจะหาทางออกอย่างไร เชื่อว่าแต่ละฝ่ายมีประสบการณ์” ประธานรัฐสภา กล่าว

ประธานรัฐสภา  ยังกล่าวถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่า  ต้องดูตามปฏิทิน เพราะในการประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.)พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ. … (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1)  ถ้าไม่มีการขอขยายเวลาออกไป ก็ต้องเสนอกลับมาภายในสมัยประชุมนี้