เช็กด่วน ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศสั่งปิด 25 สถานที่เป็นการชั่วคราว

2021-01-01 21:50:51

เช็กด่วน ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศสั่งปิด 25 สถานที่เป็นการชั่วคราว

Advertisement

เช็กด่วน ผู้ว่าฯ กทม. ออกประกาศสั่งปิด 25 สถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.เป็นต้นไป 

เมื่อวันที่  1 ม.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ออกประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 15 ) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยมีรายละเอียดดังนี้