เช็กด่วน ผวจ.ปทุมธานีสั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โควิด 2 - 15 ม.ค.

2021-01-01 20:45:56

เช็กด่วน ผวจ.ปทุมธานีสั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โควิด  2  - 15 ม.ค.

Advertisement

เช็กด่วน ผวจ.ปทุมธานี สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. - 15 ม.ค.  หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. เพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี  ได้โพสต์คำสั่ง จ.ปทุมธานี ลงนามโดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผวจ.ปทุมธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน จ.ปทุมธานี เรื่อง ปิดสถานที่ ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 15 ม.ค. 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  ขอบคุณเพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี

แท็กที่เกี่ยวข้อง