ในหลวงทรงรับ "ผวจ.สมุทรสาคร-ภรรยา"เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

2021-01-01 19:00:43

ในหลวงทรงรับ "ผวจ.สมุทรสาคร-ภรรยา"เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับ "ผวจ.สมุทรสาคร-ภรรยา"เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์


เมื่อวันที่ 1 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ต.ต.ชัยทัต บุญขำ กรมวังค์ผู้ใหญ่ประจำพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน พร้อมตระกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบให้แก่นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพระนรราชจำนง อาคารอุบัติเหตุ ชั้น 7 รพ.สมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รอง ผวจ.สมุทรสาคร นพ.นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรสาคร เป็นผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ในการรับมอบแจกันดอกไม้พระราชทาน กับ ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชสาส์นถึงนายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร แสดงความห่วงใยและความปรารถนาดี มาสู่  ผวจ.สมุทรสาคร และ นายกเหล่ากาชาด จ.สมุทรสาคร ขอให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง หายจากอาการป่วยโดยเร็ววัน และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับบุคคลทั้ง 2 ไว้ เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขณะที่พระราชสาส์นอีก 1 ฉบับ มอบให้แก่ นพ.อนุกูล ไทยถานันดร์ ผอ.รพ.สมุทรสาคร เพื่อแสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 ทุกคน ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์


แท็กที่เกี่ยวข้อง