“สุชาติ”เผยปี 64 สภาฯมุ่งเดินหน้าพิจารณาออก ก.ม.ให้ได้มากที่สุด

2021-01-01 16:50:27

“สุชาติ”เผยปี 64 สภาฯมุ่งเดินหน้าพิจารณาออก ก.ม.ให้ได้มากที่สุด

Advertisement

“สุชาติ”เผยปี 64 สภาฯมุ่งเดินหน้าพิจารณาออก ก.ม.ให้ได้มากที่สุด พอใจ ส.ส. ให้ความร่วมมือดี

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ให้สัมภาษณ์ถึงกรอบการทำงานของสภาผู้แทนราษฎรปี 2564 ว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรมีนโยบายอยู่แล้วที่จะประชุมสภาให้ได้ผลงานออกมามากที่สุด ทั้งเรื่องการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การออกกฎหมายให้ได้มากที่สุด การตั้งกระทู้ถามจาก ส.ส. ซึ่งนำปัญหาจากประชาชนมาตั้งถามให้รัฐบาลช่วยแก้ไข รวมไปถึงการเปิดให้ ส.ส.หารือความเดือดร้อนประชาชนส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นแนวทางที่สภาพยายามจะใช้คลี่คลายปัญหา รวมถึงการเปิดให้ ส.ส.ทุกคนได้อภิปรายแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่งต้องยอมรับว่าเวลาการประชุมสภามีจำกัด แต่ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจาก ส.ส.ทุกคนเป็นอย่างดี ในการทำงานภายใต้กรอบเวลา การอภิปรายอยู่ในสาระ ไม่เป็นการใช้เวลาฟุ่มเฟือย จึงถือเป็นการยกระดับให้สภาชุดนี้

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ตนมองว่าสภาชุดนี้มี ส.ส.ที่เป็นคนรุ่นใหม่เข้ามาทำหน้าที่เป็นจำนวนมาก และ ส.ส.เหล่านี้มีวิธีการอภิปรายที่น่าสนใจมีการเสนอข้อมูลภาพประกอบเนื้อหาครบถ้วนมีสาระ จึงเป็นข้อมูลที่ดีที่รัฐบาลจำเป็นต้องฟังเพื่อนำไปพิจารณาดำเนินการ ดังนั้น หากจะให้มองภาพรวมของสภาในปี 2563 ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิก มีการอภิปรายเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ การโต้เถียงไปมามีน้อย  การทำงานในสภาไม่มีปัญหา นับว่าได้ผลดีมีประสิทธิภาพพอสมควร ส่วนตนประเมินว่าเป็นที่น่าพอใจ แต่อย่างไรก็ตาม การประเมินภาพรวมคงต้องให้คนนอกเป็นผู้ประเมิน

นายสุชาติ กล่าวด้วยว่า ในปี 2564 ขอเชิญชวนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองกับรัฐสภาผ่านกลไกที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้มากขึ้น ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการเสนอกฎหมายเข้ามาหลายฉบับ และรัฐธรรมนูญบัญญัติให้กฎหมายทุกฉบับต้องผ่านความเห็นจากประชาชน ขณะเดียวกันประชาชนยังสามารถส่งเรื่องร้องเรียนผ่าน ส.ส.ให้นำเข้ามาหารือในสภา ซึ่งการหารือนับเป็นประโยชน์อย่างมาก เมื่อ ส.ส.หารือในที่ประชุมสภาแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ส่งเรื่องทวงถามติดตามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และใช้กลไกของรัฐสภา ซึ่งมาจากตัวแทนที่ประชาชนเลือกเข้ามา ได้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แก้ไขปัญหาให้กับประเทศ ขอให้ประชาชนใช้สิทธิของตนเองในการใช้กลไกรัฐสภาช่วยเหลือดูแล

แท็กที่เกี่ยวข้อง