กทม.ปิด รร.อีก 2 สัปดาห์ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

2021-01-01 15:30:24

กทม.ปิด รร.อีก 2 สัปดาห์ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

Advertisement

กทม.ปิด รร.อีก 2 สัปดาห์ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. เพจ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  เผยแพร่ ประสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 3) เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) จึงให้ปิดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในวันที่ 4-17 ม.ค. 2564

ขอบคุณเพจ สำนักงานยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

แท็กที่เกี่ยวข้อง