ปชช.จี้"บิ๊ก ขรก."ออกจากเซฟโซน สั่งเชือดต้นตอ"โควิด-19"

2021-01-01 12:45:07

ปชช.จี้"บิ๊ก ขรก."ออกจากเซฟโซน สั่งเชือดต้นตอ"โควิด-19"

Advertisement

ซูเปอร์โพล เผย ปชช. จี้ "บิ๊ก ขรก." ออกจาก "เซฟโซน" เชือดต้นตอทำ "โควิด-19" ลุกลาม


เมื่อวันที่ 1 ม.ค. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง สวัสดีโควิด วิถีใหม่ราษฎร กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,101 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 2631 ธ.ค.ที่ผ่านมา เมื่อถามความเห็นของราษฎรต่อ วิถีปกติใหม่ในสถานการณ์โควิด-19 รอบใหม่นี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.6 ระบุว่า คนไทยควรยอมรับว่าโควิด-19 กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย และประเทศต่างๆ ทั่วโลก รองลงมา คือ ร้อยละ 98.2 ระบุว่า คนไทยจะอยู่กับโควิด-19 ได้อย่างปลอดภัย ถ้าราษฎรทุกคนรับผิดชอบต่อตนเอง ไม่มั่วสุมรวมกลุ่มกันแพร่เชื้อให้ผู้อื่น ร้อยละ 90.1 เชื่อว่าโควิดระลอกใหม่ทำราษฎรคนไทยปรับตัวตามวิถีปกติใหม่ รอดพ้นโควิด ร้อยละ 88.6 ระบุว่า ถ้าคนไทยใช้วิถีปกติใหม่ (New Normal) ยกการ์ดสูง ใส่หน้ากากดี มีวินัยล้างมือบ่อย เว้นระยะห่าง จะปลอดภัยจากโควิด-19 ระลอกใหม่ และร้อยละ 86.5 ระบุว่า โควิด-19 เป็นไวรัสชนิดหนึ่ง ไม่ใช่เรื่องใหม่ มนุษย์เคยเจอไวรัสต่างๆ ที่ร้ายแรงมาก่อนแล้ว


ที่น่าพิจารณา คือ ความต้องการของกลุ่มราษฎรที่ถูกศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.4 ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เด็ดขาด เอาจริงเอาจัง โยกย้าย ลงโทษหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่ปล่อยปละละเลย ซึ่งเป็นต้นตอของความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก ทำลายความสุขของประชาชนในช่วงปีใหม่ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.2 ของราษฎรที่ถูกศึกษา ต้องการให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ที่อยู่ระดับสูงสุดของหน่วย อาทิ ปลัดกระทรวง หรืออธิบดีกรมต่างๆ ออกมาจากมุมที่ปลอดภัยของตัวเอง โดยแสดงตนยืดอกรับผิดชอบ และบัญชาการจัดการให้สิ้นซากต้นตอของปัญหาโควิด-19 ระลอกใหม่


ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า สวัสดีโควิด วิถีใหม่ราษฎร ผลโพลครั้งนี้ชี้ให้เห็นถึงภาพการเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 เจ็บจริง ตายจริง เจ๊งจริง สูญเสียจริง ถ้าประชาราษฎรคนไทยไม่รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ยังคงฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย มั่วสุม ไม่เคร่งครัดป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่ทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ม็อบ บ่อนพนัน ขบวนการฟอกตัวแรงงานต่างด้าวที่หละหลวม ไม่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ไม่เว้นระยะห่างสังคม ส่งผลให้ ความสุขของประชาชนช่วงปลายปีถูกทำลาย ทางออก คือ วิถีปกติใหม่ (New Normal) ของหัวหน้าสูงสุดของแต่ละส่วนราชการต่างๆ ที่ต้องออกมาจากที่หลบซ่อนความปลอดภัยส่วนตัว หรือ Safety Zone )แล้วบัญชาการจัดการถอนรากถอนโคนต้นตอของการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่กำลังทำลายความสุขของพี่น้องประชาชนราษฎรไทยทั้งประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพราะประชาชนต้องมาจมปลักอยู่กับความทุกข์ที่เกิดจาก การปล่อยปละละเลย การรับเงินใต้โต๊ะ การฟอกตัวแรงงานต่างด้าวด้วยอามิสสินจ้างและอื่นๆ ดังนั้น หัวหน้าสูงสุดแต่ละภารกิจของส่วนราชการ (Functions) ควรออกมาจัดการทุกมิติที่เคยพลาดไป เพื่อนำความสุขตามวิถีปกติใหม่ของประชาราษฎรกลับคืนมาโดยเร็วที่สุด