ธ.ก.ส. เผยยอดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ล่าสุดกว่า 2 แสนราย

2017-04-04 14:05:50

ธ.ก.ส. เผยยอดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ล่าสุดกว่า 2 แสนราย

Advertisementนายวิชัย พฤกษ์วัฒนาชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการวอร์รูมเพื่อให้เป็นศูนย์กลางบัญชาการ และประสานงานกับหน่วยลงทะเบียน ให้การบริหารจัดการและการแก้ปัญหาการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่สองเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยจะมีตรวจสอบและดูบรรยากาศการลงทะเบียน ผ่านระบบกล้อง cctv และ video call ตามสาขาย่อยของ ธ.ก.ส. ที่มีจำนวน 1,275 สาขา และในพื้นที่จุดรับลงทะเบียนประจำศูนย์กลางชุมชน 3,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจากการลงทะเบียน 2 วันที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ที่มาลงทะเบียนผ่านระบบ ธ.ก.ส. แล้ว 239,000 คน โดยพบว่าพื้นที่ที่มีผู้มาลงทะเบียนมากที่สุดคือภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดร้อยเอ็ด มีจำนวน 11,000 ราย    ทั้งนี้จากการเปิดรับลงทะเบียนในวันแรกจนถึงขณะนี้ ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากที่ผ่านมาทาง ธ.ก.ส. ได้แจกเอกสารลงทะเบียนให้ประชาชนไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้ได้ทำความเข้าใจและกรอกเอกสารให้ครบถ้วนก่อนนำมายื่นกับเจ้าหน้าที่ และการลงทะเบียนในครั้งนี้ใช้ฐานข้อมูลจากบัตรประชาชนที่เป็น Smart Card จึงทำให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้อง และไม่เกิดปัญหาเหมือนการลงทะเบียนในรอบแรกที่ผ่านมา
ด้านนายวันชัย เจริญชัยมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการหนี้นอกระบบ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ความคืบหน้าโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อยและเกษตรกรที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ วงเงิน 5,000 ล้านบาทล่าสุด ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ยื่นขอแล้ว 11,200 ราย เป็นเงิน 560 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนนำไปใช้จ่าย ซึ่งมีประชาชนทยอยเข้ามาแจ้งความประสงค์ต่อเนื่อง หากคุณสมบัติครบถ้วนธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้ทันที ส่วนในการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้ ธนาคารจะมีข้อมูลให้ประชาชนที่มีปัญหาหนี้กรอกรายละเอียดในการลงทะเบียนด้วย จากนั้นธนาคารจะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป ซึ่งจะใช้วิธีช่วยเหลือผ่านโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง