วันนี้มีอะไร : 1 พฤศจิกายน วันมังสวิรัติโลก (World Vegan Day)

2017-11-01 06:35:13

วันนี้มีอะไร : 1 พฤศจิกายน  วันมังสวิรัติโลก (World Vegan Day)

Advertisement

วันมังสวิรัติโลก (World Vegan Day)
วันมังสวิรัติโลกตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายนของทุกปี ริเริ่มขึ้นในปี 2537 โดย ลุยส์ วอลลิส เพื่อฉลองครบรอบ 50 ปี Vegan Society ซึ่งเธอเป็นประธานอยู่ในเวลานั้น

ภาพ Foxys Forest Manufacture / Shutterstock.com, anitnov / Shutterstock.com128 ปีก่อนพ.ศ. 2432
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตขึ้นที่ปากคลองสาน เป็นโรงพยาบาลจิตเวชศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย รับผู้ป่วยไว้รักษาครั้งแรก 30 คน ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา


105 ปีก่อน
พ.ศ. 2455
คีตาญชลี (Gitanjali) หนังสือรวมบทกวีนิพนธ์ของ รพินทรนาถ ฐากูร กวีเอกแห่งชมภูทวีป ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรก โดยสมาคมอินเดียในกรุงลอนดอน


ภาพ Zack Frank / Shutterstock.com
76 ปีก่อน
พ.ศ. 2484 พิธีเปิดอนุสาวรีย์เมาต์รัชมอร์ (Mt. Rushmore National Memorial) ที่สร้างขึ้นบนหน้าผาหินแกรนิต โดยใช้เวลาสร้างถึง 14 ปี บริเวณภูเขารัชมอร์ ใน แบลค ฮิลล์ ของมลรัฐเซาท์ดาโกตา43 ปีก่อน
พ.ศ. 2517
เฮลโล คิตตี้ เกิดในเขตชานเมืองของกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2517 มีความสูงเท่ากับแอปเปิ้ล 5 ผล และน้ำหนักเท่ากับแอปเปิ้ล 3 ผล