สพฐ.ยันให้อำนาจ"โรงเรียน"ปิดหนีฝุ่น "PM 2.5"

2020-12-16 17:50:27

สพฐ.ยันให้อำนาจ"โรงเรียน"ปิดหนีฝุ่น "PM 2.5"

Advertisement

สพฐ. ยืนยันให้อำนาจ "ผู้บริหารโรงเรียน" ตัดสินใจปิดการเรียนการสอนหนีฝุ่น "PM 2.5"


เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ว่า สพฐ.ได้ทำความเข้าใจให้ผู้บริหารระดับสูง และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้รับทราบแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาโดยเฉพาะผัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งเกินค่ามาตรฐานทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สพฐ.จึงออก 2 มาตรการ คือ มาตรการเตรียมการรองรับ และมาตราการดำเนินการแก้ปัญหา เพื่อป้องกันฝุ่น PM 2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ รวมทั้งมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโค-19 ไปพร้อมกัน โดยเบื้องต้นให้นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย แต่ถ้าหากโรงเรียนพบค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ทางโรงเรียนมีอำนาจสั่งหยุดเรียน หรือปรับกิจกรรมตามความเหมาะสมได้ทันที และถ้าหากโรงเรียนประกาศหยุดเรียนเนื่องจากค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ หรือจัดการเรียนการสอนทางไกลได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง