ร.๑๐ เสด็จฯพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน

2017-10-29 15:45:29

ร.๑๐ เสด็จฯพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน

Advertisement

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท


เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. วันที่ ๒๙ ต.ค.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจํา พระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ แต่วันก่อนถวายพรพระ ทรงประเคน ภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่ง ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระราชาคณะ ถวายพระธรรมเทศนาจบ ถวายอนุโมทนา บนธรรมาสน์ พระสงฆ์ ๔ รูป รับอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทย ธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แล้วทรงทอดผ้าไตร ถวายพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา รวม ๕ รูป สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง พระสงฆ์ ๘๙ รูป เท่าพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นนั่งยัง อาสน์สงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์เป็นเที่ยว ๆ จบครบ ๘๙ รูป 


จากนั้นเจ้าพนักงานเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่ พระท่ีนั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ตั้งขบวน พระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ตาม พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ อัญเชิญ พระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานที่ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เรียบร้อยแล้ว เสด็จพระราชดําเนินกลับ 


แท็กที่เกี่ยวข้อง