กรมสมเด็จพระเทพฯทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตยามอยู่บ้าน: Life@Home"

2020-12-10 16:00:47

กรมสมเด็จพระเทพฯทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตยามอยู่บ้าน: Life@Home"

Advertisement

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตยามอยู่บ้าน: Life@Home"  ณ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร


เมื่อเวลา 09.00 น.  วันที่ 10 ธ.ค.  ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ชีวิตยามอยู่บ้าน: Life@Home"  โดยมีคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ฐาปน สิริวัฒนะถกดี  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นายนิติกร กรัยวิเชียร เลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ และ รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย ประธานกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ทรงบันทึกไว้ระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในช่วงปี 2561-2562 เพื่อจัดแสดงนิทรรศการครั้งนี้ ประกอบด้วยภาพแขวนผนัง  145 ภาพ ภาพขนาดเล็กในห้อง 8 เหลี่ยม จำลองบรรยากาศสวนและเสียงนก 546 ภาพ และภาพขนาดใหญ่  10 ภาพ โดยแต่ละภาพนอกจากสวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว ยังสะท้อนมุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงสนพระราชหฤทัยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย อีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจในแง่มุมต่าง ๆ 


สำหรับนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ หัวข้อ “ชีวิตยามอยู่บ้าน: Life@Home”  เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่ 10 ธ.ค.563 ถึง 7 ก.พ.2564 (หยุดทุกวันจันทร์) เปิดระหว่างเวลา 10.00-19.00 น. และมีการจำหน่ายหนังสือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ “ชีวิตยามอยู่บ้าน: Life@Home” ในราคาเล่มละ 900 บาท ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สี่แยกปทุมวัน) และศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายได้ทั้งหมดนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย