"เทพไท"หนุนเลือกตั้ง ส.ส.ร. 100 เปอร์เซ็นต์

2020-12-10 12:50:10

"เทพไท"หนุนเลือกตั้ง ส.ส.ร. 100 เปอร์เซ็นต์

Advertisement

"เทพไท" ลั่นไม่เอารูปแบบสาธารณรัฐ ยัน ปชต.ดีที่สุด หนุนเลือกตั้ง ส.ส.ร. 100 เปอร์เซ็นต์

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของไทย เนื่องในวันรัฐธรรมนูญว่า นับเป็นเวลา88 ปีของการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทย ที่ล้มลุกคลุกคลาน มาโดยตลอด แม้ว่าจะมีการเลือกตั้งอยู่บ้าง แต่ก็สลับกับการรัฐประหารเป็นครั้งคราว ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนระยะเวลาของการบริหารประเทศ จะพบว่ามีรัฐบาลที่มาจากคณะรัฐประหารบริหารประเทศมากกว่าของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง เป็นการบ่งบอกถึงระบอบประชาธิปไตยของไทย ยังไม่พัฒนาหรือความก้าวหน้าตามที่คาดหวังไว้  ส่วนตัวยังยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเชื่อว่าแนวความคิดการปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐ ไม่มีความเป็นไปได้สำหรับการปกครองของประเทศไทย ซึ่งจะมีแต่การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยเท่านั้น และยังคาดหวังว่าสมาชิกรัฐสภา จะสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงขึ้นมา และเห็นด้วยกับการให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด ส่วนข้อกังวลที่อ้างกันว่า ถ้า ส.ส.ร. มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมด อาจจะขาดผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้น แสดงว่ายังมีทัศนคติที่ไม่เชื่อมั่นต่อประชาชน ซึ่งสามารถเลือกตั้งคนที่มีความรู้ความสามารถได้ และถ้าหากต้องการผู้มีความรู้ความสามารถในการยกร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม  ส.ส.ร. ก็สามารถตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง โดยมีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในการยกร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาโดยเฉพาะได้อีก

"ผมขอประกาศว่าไม่ต้องการการปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐโดยเด็ดขาด ยังมีความหวังที่จะเห็นประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และขอให้เป็นระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแบบครึ่งใบ หรือประชาธิปไตยแบบไทยๆ เหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือเหมือนในปัจจุบันด้วย"นายเทพไท กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง