“พรเพชร”วอนอย่ามอง ส.ส.ร. มาจากแต่งตั้งในแง่ร้าย

2020-12-10 11:24:16

“พรเพชร”วอนอย่ามอง ส.ส.ร. มาจากแต่งตั้งในแง่ร้าย

Advertisement

“พรเพชร”วอนอย่ามอง ส.ส.ร. มาจากแต่งตั้งในแง่ร้าย ชี้ไม่มีอิทธิพลพอที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า การแก้รัฐธรรมนูญขณะนี้เป็นไปโดยคณะกรรมาธิการ คิดว่าจะเป็นไปตามกำหนดเวลาการพิจารณากฎหมายตามปกติ โดยจะทำงานอย่างเร่งรัดแต่ไม่ใช่ทำแบบชุ่ยๆ ทั้งนี้กฎหมายบางอย่างเราลอกของเก่าไม่ได้ ถ้อยคำต่างๆ อาจจะขัดแย้งไม่กลมกลืนกับมาตราใหม่ที่เราเขียน หรือถ้ามีการยกมาตราเก่ามาผสมกับมาตราใหม่ที่มีอยู่จะเป็นปัญหาเหมือนกันในการตีความ ผู้สื่อข่าวถามว่า มีความเคลื่อนไหวต้องการให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด นายพรเพชร กล่าวว่า ส.ส.ร.ปกติก็ควรต้องมาจากการเลือกตั้ง แต่ที่เป็นห่วงคือ ประเด็นการที่จะต้องรับฟังความเห็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในเรื่องการเมือง รัฐธรรมนูญ การปกครองระบอบประชาธิปไตย ว่าจะมีการนำเสนอเข้ามาหรือไม่ ทั้งนี้เราปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งคนที่จะอธิบายได้คือผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนั้นหากดูโครงสร้างอยากให้มีการกระจายของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  มีคนรุ่นใหม่ เยาวชน นักเรียน และโมเดลที่มีการเสนอมาเป็นการเลือกตั้งส่วนใหญ่ ส่วนที่แต่งตั้งคงไม่ได้มีอิทธิพลพอที่จะเปลี่ยนแปลง หรือชี้นำอะไรได้ ซึ่งเข้ามาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อชี้แจงประเด็นต่างๆ  แต่เวลาลงมติก็เป็นไปตามเสียงข้างมาก ไม่ต้องห่วงในกระบวนการร่างกฎหมาย ไม่เคยพบว่าเสียงผู้ทรงคุณวุฒิไม่กี่คนจะมามีบทบาททำอะไร นอกจากชี้แจงสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ปรับปรุงกฎหมายได้ดีขึ้น ขออย่าไปมองเขาในแง่ร้าย