กมธ.แนะคิดค้นพันธุ์กล้วยไม้สีมงคล

2020-12-09 16:55:51

กมธ.แนะคิดค้นพันธุ์กล้วยไม้สีมงคล

Advertisement

กมธ.แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรมแนะคิดค้นพันธุ์กล้วยไม้สีมงคล "แดง-ทอง" เพื่อประโยชน์ต่อวงการกล้วยไม้

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)แก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร และตัวแทนผู้ประกอบการสวนกล้วยไม้ไทย แถลงข่าวภายหลังกาประชุมซึ่งได้มีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลกล้วยไม้ตกต่ำ โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย มาให้ข้อมูล เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ทำให้ได้รับปัญหาจากการขายผลิตผลกล้วยไม้ตัดดอกราคาตกต่ำ เพราะการส่งออกกล้วยไม้ไปยังต่างประเทศน้อยลง จากภาวะการปิดตลาดในแต่ละประเทศ ทำให้เกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ส่งผลผลิตดอกกล้วยไม้ในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิต ประกอบกับราคาผลผลิตดอกกล้วยไม้ในประเทศมีราคาตกต่ำ

นายจาตุรงค์ กล่าวต่อว่า กมธ. มีความเห็นว่ารัฐบาลควรเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเพิ่มเติม และให้กระทรวงแรงงาน เร่งพิจารณาต่อสัญญาให้แรงงานต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทย รวมทั้งให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ช่วยเหลือโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยต่ำสำหรับเกษตรกร ตลอดจนขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดงานหรือกิจกรรม ใช้ดอกกล้วยไม้ในการจัดงาน นอกจากนี้ ประธาน กมธ. ยังมีแนวคิดให้มีการคิดค้นสายพันธุ์กล้วยไม้สีมงคล คือ สีแดงและสีทอง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวงการกล้วยไม้ ทั้งนี้ในการประชุม กมธ. ครั้งต่อไป จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ผู้ส่งออก และเกษตรชาวสวนกล้วยไม้ มาร่วมประชุมเพื่อร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป