"ในหลวง-พระราชินี"ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา

2020-12-07 20:10:51

"ในหลวง-พระราชินี"ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา


เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 7 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลฎีกา เขตพระนคร กทม. โดยมีนางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นางวาสนา หงส์เจริญ นายนิพันธ์ ช่วยสกุล รองประธานศาลฎีกา พร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 


จากนั้นนางเมทินี ชโลธร  ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงานและเบิกตัวนางวาสนา หงส์เจริญ รองประธานศาลฎีกา พร้อมข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่เฝ้าฯ รับพระราชทานของที่ระลึก และทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเกียรติพงศ์ อมาตยกุล ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา เฝ้าฯถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ต่อจากนั้นเสด็จฯไปยังแท่นพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารศาลฎีกา


จากนั้นเสด็จไปยังอาคารศาลฎีกา ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาเฝ้าฯ ถวายฉลองพระองค์ครุยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมชั้นผู้ใหญ่ จากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา และนายพศวัจณ์ กนกนาถ รองประธานศาลฎีกาทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญที่ระลึก เสร็จแล้วเสด็จฯไปยังพระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงวางพานพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต