คนละครึ่งประจวบฯเม็ดเงินสะพัดกว่า 140 ล้าน

2020-12-07 16:10:58

คนละครึ่งประจวบฯเม็ดเงินสะพัดกว่า 140 ล้าน

Advertisement

โครงการคนละครึ่งประจวบคีรีขันธ์เม็ดเงินสะพัดกว่า 140 ล้านบาท


เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. น.ส. เกศริน ภัทรเปรมเจริญ คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้การใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งในพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากเริ่มเปิดใช้จ่ายตั้งแต่ปลายเดือน ต.ค.2563 ถึงปัจจุบันมีเม็ดเงินสะพัดจากการจับจ่ายกว่า 140 ล้านบาท คาดว่าช่วงวันหยุดยาวในเดือน ธ.ค. นี้ ถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564 เศรษฐกิจในพื้นที่จะคึกคักมากขึ้น เนื่องจากที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวทั้ง 8 อำเภอ


น.ส. เกศริน กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีร้านค้าในจังหวัดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งจำนวนกว่า 7,000 ร้านค้า และมีผู้ค้าให้ความสนใจลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับทราบว่ารัฐบาลจะมีโครงการระยะที่ 2 ทำให้ผู้ค้าที่เข้าร่วมโครงการพึงพอใจจากยอดจำหน่ายสินค้า และอาหารเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัวช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ค้ารายย่อย ขณะที่คลังจังหวัดฯ ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับธนาคารกรุงไทย และพาณิชย์จังหวัดฯตรวจสอบและชี้แจงทำความเข้าใจกำชับผู้ค้าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี หากประชาชนพบเห็นผู้ค้ารายใดทำผิดเงื่อนไข ฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคสามารถโทรแจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฯ หมายเลข 1567 หรือแจ้งธนาคารกรุงไทย ที่สายด่วน 02-1111144