คพ.ยันน้ำท่วมเมืองคอนไม่มีของเสียไหลออกจากบ่อขยะ

2020-12-05 10:06:34

คพ.ยันน้ำท่วมเมืองคอนไม่มีของเสียไหลออกจากบ่อขยะ

Advertisement

อธิบดี คพ.ยืนยันน้ำท่วมเมืองคอนไม่มีของเสียไหลออกจากบ่อขยะ

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวน้ำท่วมบริเวณสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จนเกิดความเสียหาย และกระแสน้ำได้พัดพาขยะไปสร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชนภายนอกนั้น คพ.โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (สสภ.14 สุราษฎร์ธานี) ได้ประสานงานกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทสจ.นครศรีธรรมราช และเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ ขอยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นจริง

นายอรรถพล กล่าวว่า คพ.โดย สสภ.14 ได้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เมื่อวานนี้ (4 ธันวาคม) พบว่า มีน้ำท่วมขังบริเวณอาคารชั่งน้ำหนักและอาคารสำนักงาน ไม่สามารถนำขยะเข้าไปทิ้งกำจัดในสถานที่ดังกล่าวได้ แต่ตัวสถานที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากน้ำท่วมและไม่มีขยะ ของเสีย น้ำเสียไหลออกจากสถานที่ดังกล่าว เนื่องจากก่อนหน้านี้ ได้ทำการเสริมผนังคันดินรอบบริเวณให้สูงและแข็งแรงขึ้น ในแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น เทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการสูบน้ำที่ท่วมขังออกจากบริเวณโดยรอบเพื่อให้ปริมาณน้ำในระบบบำบัดน้ำเสียลดลง และนำน้ำชะขยะที่เกิดขึ้นไปบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสีย และสสภ.14 ได้เก็บตัวอย่างน้ำรอบบริเวณสถานที่กำจัดขยะ มาตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ทั้งนี้สถานการณ์ปริมาณน้ำโดยรอบบริเวณสถานที่กำจัดขยะ จะลดลงตามสภาพการลดลงของน้ำมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ 


"สำหรับการตรวจสภาพระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่ได้รับความเสียหาย ส่วนของเทศบาลเมืองปากพนัง 2 แห่ง, อบต.หูล่อง, ทต.หัวไทร อ.หัวไทร 2 แห่ง, ทต. ชะอวด อ.ชะอวด, ทต. พรหมโลก อ.พรหมคีรี ระบบบ่อบําบัดน้ําเสียมีน้ำท่วมขัง ได้รับความเสียหาย ซึ่งทาง คพ.จะร่วมติดตามตรวจสอบ ประเมินความเสียหายและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงต่อไป ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุมลพิษ สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน 1650" นายอรรถพล กล่าว
แท็กที่เกี่ยวข้อง