ไร้ข้อสรุปแนวทางแก้สับปะรดราคาตกต่ำ

2020-12-04 22:00:03

ไร้ข้อสรุปแนวทางแก้สับปะรดราคาตกต่ำ

Advertisement

ไร้ข้อสรุปแนวทางแก้สับปะรดประจวบคีรีขันธ์ราคาตกต่ำ

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการไตรภาคีและส่งเสริมการผลิตสับปะรด เพื่อแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดส่งโรงงานแปรรูปมีราคาตกต่ำเหลือเพียงกิโลกรัม ( กก.) ละ 4 - 5 บาท จากเดิมมีราคาสูงถึง กก.ละ 12 บาท ทำให้มีสับปะรดล้นตลาดวันละกว่า 1,000 ตัน โดยมี นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ แต่ยังไม่มีข้อสรุปในระยะสั้น จากสาเหตุตลาดต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปจากไทย

นายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ นายกสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย กล่าวว่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีโรงงานแปรรูปสับปะรดและพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศ จึงเป็นตัวชี้วัดราคารับซื้อวัตถุดิบในตลาดได้ จึงเสนอให้ผู้ประกอบการโรงงานทุกแห่งในจังหวัดกำหนดแผนการผลิตและปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรที่แน่นอนเพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการเก็บเกี่ยวได้อย่างเหมาะสม


นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกร จ.ประจวบคีรีขันธ์  กล่าวว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายควรหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน เพื่อรองรับปริมาณผลผลิตสับปะรดที่กำลังออกสู่ตลาดมากในช่วงนี้จนถึงกลางปีหน้า โดยต้องการทราบว่าโรงงานจะซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้จำนวนเท่าใดต่อวัน และรับซื้อได้ในราคาเท่าใด เพื่อให้โรงงานไม่ขาดทุนอยู่ได้ และเกษตรกรอยู่ได้ เบื้องต้นขอโรงงานช่วยตรึงราคารับซื้อผลผลิตที่ กก.ละ 7 บาท

นายชาตรี กล่าวว่าการประชุมยังไม่มีข้อสรุปในการตรึงราคารับซื้อ เพราะมีเจ้าของโรงงานร่วมประชุมเพียง 3 ราย ดังนั้นจะต้องมีการประชุมอีกครั้งโดยเชิญผู้ประกอบการโรงงานทุกแห่งหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดราคารับซื้อในระดับที่เป็นที่พอใจของทุกฝ่าย รองรับปริมาณผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาดจำนวนมาก

มีรายงานว่าตัวแทนผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสับปะรดได้สะท้อนปัญหาหลังจากตลาดต่างประเทศชะลอการรับซื้อ ที่ผ่านมาโรงงานประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว ทำให้เป็นอุปสรรคในการเพิ่มกำลังการผลิต โรงงานจึงลดปริมาณการรับซื้อวัตถุดิบลง สำหรับการแก้ปัญหาราคาสับปะรดที่ยั่งยืน ขอให้ภาครัฐช่วยส่งเสริมการทำเกษตรพันธสัญญาหรือคอนแท็กฟาร์มมิ่ง เพื่อให้โรงงานและเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกร่วมกันได้