เรียงร้อยความสำคัญ 5 ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ”

2020-12-05 06:45:49

เรียงร้อยความสำคัญ 5 ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ”

Advertisement

อีกหนึ่งวันสำคัญของเดือนธันวาคม ซึ่งเราคนไทยจดจำได้เสมอ นั่นก็คือ วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี โดยวันนี้นอกจากจะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรแล้ว ยังได้รับการกำหนดให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” อีกด้วย

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมของทุกปี ทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมเฉลิมฉลอง น้อมถวายความจงรักภักดีแด่องค์ “พ่อหลวง” พร้อมกำหนดให้ “ดอกพุทธรักษา” เป็นสัญลักษณ์ของวันสำคัญวันนี้

การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่มจัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องจาก "พ่อ" คือผู้ที่ควรได้รับการเทิดทูน และยกย่อง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงทำนุบำรุงพระราชโอรส พระราชธิดาด้วยความรัก และทรงบำเพ็ญคุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยมิทรงเหน็ดเหนื่อยย่อท้อ
นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรทั่วผืนแผ่นดิน ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรถ้วนหน้า ทรงเป็น “พ่อหลวงแห่งชาติ"  ที่เหล่าอาณาประชาราษฎร์พร้อมเทิดทูนไว้เหนือเกล้าด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเป็นคนดี ทำดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท