กทพ.ประกาศยกเว้นค่าผ่านทาง"วันพ่อ-วันรัฐธรรมนูญ"

2020-12-04 17:40:53

กทพ.ประกาศยกเว้นค่าผ่านทาง"วันพ่อ-วันรัฐธรรมนูญ"

Advertisement

กทพ.ประกาศยกเว้นค่าผ่านทาง "เฉลิมมหานคร-ศรีรัช-อุดรรัถยา" วันที่ 5 ธ.ค. และ 10 ธ.ค.นี้


เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. การทางแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ประกาศแจ้งยกเว้นค่าทางพิเศษ 3 สาย เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค. และวันที่ 10 ธ.ค. โดยระบุว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ 3 สายทาง คือ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร, ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา สืบเนื่องจากวันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติ และวันพฤหัสบดีที่ 10 ธ.ค. ตรงกับวันรัฐธรรมนูญ เริ่มตั้งแต่เวลา 00.01 น.-24.00 น. ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


ทั้งนี้ กทพ. บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ได้ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วน D) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน รวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอีกด้วย ทั้งนี้ กทพ.ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานกู้ภัย พนักงานจัดการจราจรคอยอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ใช้ทางตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงผู้ใช้ทางยังสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทาง สภาพการจราจร และขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 หรือขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS) ผ่านทาง Application “EXAT Portal" ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย
แท็กที่เกี่ยวข้อง