กยท.อัพเดตความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ยางพารา เฟส 2

2020-12-04 16:25:45

กยท.อัพเดตความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ยางพารา เฟส 2

Advertisement

"กยท.อัพเดตความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ยางพารา เฟส 2 เร่งนำข้อคิดเห็นเข้าหารือ ครม. สัปดาห์หน้า หาข้อสรุปแนวทางการจ่ายเงินชดเชยชาวสวนยาง"กยท. เผยความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 เร่งนำข้อคิดเห็นเข้าหารือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้า เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรชาวสวนยางโดยเร็วที่สุด


นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ระยะที่ 2 ว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 2 เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 ภายใต้กรอบงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 1 หมื่นล้านบาท จำนวนเกษตรกรชาวสวนยาง 1.8 ล้านราย ราคาประกันรายได้ที่โครงการตั้งไว้ คือ ยางแผ่นดิบคุณภาพดี ราคา 60 บาท/กก. น้ำยางสด ราคา 57 บาท/กก. และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ราคา 23 บาท/กก. การจ่ายเงินงวดแรกประจำเดือนตุลาคม 2563 กำหนดราคายางพาราอ้างอิงย้อนหลัง 60 วัน คือตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน – 23 พฤศจิกายน 63 โดยราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 62.62 บาท/กก. ราคาน้ำยางสดอยู่ที่ 52.86 บาท/กก. ชดเชย 4.14 บาท/กก. และราคายางก้อนถ้วย (DRC 50%) อยู่ที่ 19.09 บาท/กก. ชดเชย 3.19 บาท/กก.

ความคืบหน้าล่าสุด ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำเรียนเร่งด่วนกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หาแนวทางการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยมอบหมายให้ กยท. นำข้อคิดเห็นเข้าหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในสัปดาห์หน้าเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการจ่ายเงินส่วนต่างโครงการประกันรายได้ ระยะที่ 2 ให้สามารถจ่ายได้เช่นเดียวกับโครงการประกันรายได้ระยะที่ 1 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม หากมติที่ประชุม ครม. มีความเห็นตามที่เสนอ เกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ ระยะที่ 1 และมีคุณสมบัติครบถ้วน คือขึ้นทะเบียนก่อน 12 สิงหาคม 2562 จะสามารถจ่ายเงินเข้าบัญชีได้ทันที ส่วนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 แต่ไม่เกิน 15 พฤษภาคม 2563 กยท. ได้เข้าตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกยางเพิ่มเติมแล้ว และส่งข้อมูลการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ตามโครงการฯ ให้กับ ธ.ก.ส. เพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์ กยท.