กสทช.เปลี่ยนความถี่ครั้งที่ 5 ภาคกลาง-ตก-ออก

2020-12-08 12:00:03

กสทช.เปลี่ยนความถี่ครั้งที่ 5 ภาคกลาง-ตก-ออก

Advertisement

ในระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 14 มกราคม 2564 นี้ สำนักงาน กสทช. จะดำเนินการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ของดิจิตอลทีวี ครั้งที่ 5 ในพื้นที่ภาคกลาง ตะวันตก และตะวันออก เพื่อนำไปรองรับการให้บริการเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะส่งผลให้การรับชมดิจิตอลทีวีผ่านกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี หรือset top box และสมาร์ททีวี ไม่สามารถรับชมได้ตามปกติ ในช่วงเวลา 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น

โดยหลังจากที่ปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ในแต่ละพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ชมจะต้องทำการปรับจูนกล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี และสมาร์ททีวี จากรีโมท ด้วยตัวเอง จึงสามารถรับชมดิจิตอลทีวีได้ตามปกติ

ผู้ชมสามารถค้นหาวิธีการจูนได้ด้วยตัวเอง ที่เว็บไซต์ 700.nbtc.go.th
สำหรับการปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ในพื้นที่ภาคกลาง ครอบคลุมจังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

โดยจะดำเนินการเป็นรายพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการปรับเปลี่ยนจะอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น ทำให้ผู้ชมในพื้นที่ไม่สามารถรับชมดิจิตอลทีวีในช่วงเวลาดังกล่าวได้ชั่วคราว โดยหลังจาก 5 โมงเย็น เป็นต้นไป ให้ผู้ชมทำการจูนสัญญาณดิจิตอลทีวีอีกครั้ง จึงจะสามารถกลับมารับชมได้ตามปกติ

ผู้ชมสามารถค้นหาวิธีการจูน ตรวจสอบวันเวลา พื้นที่ และจังหวัดที่จะปรับเปลี่ยนความถี่ ล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ 700.nbtc.go.th ด้วยตัวเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือ โทรศัพท์สอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์เบอร์ 0-2070-0700