ปภ.เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้กว่า 2 แสนครัวเรือน

2020-12-03 16:35:02

ปภ.เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้กว่า 2 แสนครัวเรือน

Advertisement

ปภ.เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยผู้เหลือประสบอุทกภัยภาคใต้กว่า 2 แสนครัวเรือน


เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์สาธารณภัย ว่า อิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และวาตภัย ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.จนถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย รวม 9 จังหวัด ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 70 อำเภอ 358 ตำบล 2,318 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 261,253 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 5 ราย แยกเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก 9 จังหวัด ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวม 70 อำเภอ 355 ตำบล 2,299 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 261,122 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 3 รายใน จ.นครศรีธรรมราช


ปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมใน 7 จังหวัด 62 อำเภอ 323 ตำบล 2,186 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 255,162 ครัวเรือน ประกอบด้วย

- จ.สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ดอนสัก, กาญจนดิษฐ์, วิภาวดี, ท่าฉาง และ อ.บ้านนาเดิม รวม 21 ตำบล 120 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,449 ครัวเรือน

- จ.นครศรีธรรมราช น้ำท่วมขังในพื้นที่ 19 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช, อ.ชะอวด, อ.จุฬาภรณ์, อ.ร่อนพิบูลย์, อ.พระพรหม, อ.ท่าศาลา, อ.ทุ่งสง, อ.พิปูน, อ.นาบอน, อ.ลานสกา, อ.สิชล, อ.เฉลิมพระเกียรติ, อ.เชียรใหญ่, อ.ขนอม, อ.นบพิตำ, อ.ปากพนัง, อ.หัวไทร, อ.ฉวาง, อ.พรหมคีรี รวม 133 ตำบล 942 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 184,750 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้นและยังมีฝนตกในพื้นที่

- จ.พัทลุง น้ำท่วมในพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองพัทลุง, อ.ป่าบอน, อ.ศรีนครินทร์, อ.กงหรา, อ.ตะโหมด, อ.ควนขนุน, อ.เขาชัยสน, อ.ปากพะยูน, อ.ป่าพะยอม, อ.บางแก้ว และ อ.ศรีบรรพต รวม 65 ตำบล 655 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 32,658 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลงและยังมีฝนตกในพื้นที่

- จ.ตรัง น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองตรัง, อ.นาโยง, อ.ห้วยยอด และ อ.รัษฎา รวม 15 ตำบล 56 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,635 ครัวเรือน

- จ.สงขลา น้ำท่วมขังในพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองสงขลา, อ.จะนะ, อ.สะเดา, อ.หาดใหญ่, อ.ควนเนียง, อ.สิงหนคร, อ.นาหม่อม, อ.รัตภูมิ, อ.บางกล่ำ, อ.สทิงพระ, อ.ระโนด และ อ.กระแสสินธุ์ รวม 54 ตำบล 317 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,570 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลงและยังมีฝนตกในพื้นที่

- จ.ปัตตานี น้ำท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองปัตตานี, อ.ยะหริ่ง, อ.ทุ่งยางแดง, อ.มายอ, อ.ปะนาเระ และ อ.หนองจิก รวม 24 ตำบล 79 หมูบ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,687 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลงและยังมีฝนตกเล็กน้อยในพื้นที่

- จ.นราธิวาส น้ำท่วมขังใน อ.สุไหงโก–ลก รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 223 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลงและไม่มีฝนตกในพื้นที่

นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 1 จังหวัด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช รวม 3 อำเภอ 11 ตำบล 51 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 131 หลัง ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่ จัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ รถบรรทุกติดตั้งเครน รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย รถไฟฟ้าส่องสว่างให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยขนย้ายสิ่งของไว้บนที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค จัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ท้ายนี้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง