สมาชิกรัฐสภาขอแปรญัตติแก้ รธน.เพียบ

2020-12-03 15:55:37

สมาชิกรัฐสภาขอแปรญัตติแก้ รธน.เพียบ

Advertisement

โฆษก กมธ.ร่าง รธน.เผยสมาชิกรัฐสภาขอแปรญัตติกว่า 100 คน เริ่มถกเรียงมาตรา 4 ธ.ค. 

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่รัฐสภา นายสมคิด เชื้อคง โฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1) แถลงข่าวความคืบหน้าการพิจารณาของ กมธ. ว่า ในวันนี้ กมธ. ได้เชิญ นายจอน อึ๊งภากรณ์ ตัวแทนผู้เสนอร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับภาคประชาชน และนายอุดม รัฐอมฤต อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)มาเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา และให้กมธ.สอบถามและขอความเห็นเพิ่มเติม โดยนายจอน ยืนยันเหมืนเดิมว่า การเลือกตั้ง ส.ส.ร. ต้องเป็นเขตประเทศ โดยมีทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล แต่มีกมธ.หลายคนบอกว่า ถ้าจะเดินคนละครึ่งทางอาจจะ 100 คน หรือ 125 คน มาจากเขตเลือกตั้งจังหวัด และ 75 คนเป็นเขตเลือกตั้งประเทศ แต่นายจอน ได้ปรึกษากับภาคประชาชนแล้วยืนยันเหมือนเดิมว่า ส.ส.ร.ต้องมีความหลากหลาย

นายสมคิด กล่าวต่อว่า ในส่วนของนายอุดม อดีต กรธ. ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา ว่าทำได้หรือไม่ ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลในฐานะผู้ที่เคยยกร่างรัฐธรรมนูญมาก่อน ซึ่งมีคำถามหลายคำถามว่าสามารถร่างรัฐธรรมนูญแตะหมวด1หมวด2 ได้หรือไม่ ซึ่งในร่างของรัฐบาลและฝ่ายค้านไม่มีเรื่องนี้อยู่แล้ว

นายสมคิด กล่าวว่า สำหรับการขอแปรญัตตินั้น จะสิ้นสุดรับคำแปรญัตติในวันนี้ เวลา 16.30น. โดยเมื่อเวลา 10.30น.. มีสมาชิกรัฐสภาขอแปรญัตติแล้วจำนวน 95 คน ประกอบด้วย ส.ส.87 คน ส.ว.. 8 คน ซึ่งฝ่ายเลขานุการจะเชิญผู้ขอแปรญัตติมาชี้แจงต่อคณะ กมธ. ต่อไป ทั้งนี้ คณะกมธ. จะเร่งรัดการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม กมธ.จะเร่งรัดการประชุมเพื่อให้ทันกรอบเวลา โดยการประชุมในวันที่ 4 ธ.ค.นี้ จะเป็นการพิจารณาเข้ารายมาตรา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ล่าสุดเมื่อเวลา 16.30 น. มีสมาชิกรัฐสภาผู้ขอแปรญัตติร่างพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญฯจำนวน 110 คนแบ่งเป็น ส.ส. 102 คน ส.ว. 8 คน