"ธณิกานต์"แนะใช้เวทีสภาถกปมแต่งไปรเวท

2020-12-03 10:19:07

"ธณิกานต์"แนะใช้เวทีสภาถกปมแต่งไปรเวท

Advertisement

"ธณิกานต์"แนะใช้เวทีสภาถกปมแต่งชุดนักเรียน-ไปรเวท พร้อมเผยขั้นตอนยื่น กมธ.

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม.เขตบางซื่อ-ดุสิต พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)  กล่าวถึงประเด็นข้อเรียกร้องและความเห็นต่างเรื่องการแต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดไปรเวท โดยเสนอแนะว่า รัฐสภา คือ ช่องทางหนึ่งของการแก้ปัญหา ซึ่งในฐานะ ส.ส.สตรีรุ่นใหม่ และรองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร สามารถใช้เวทีสภาฯเพื่อให้มีการรับฟังพูดคุยและหาแนวทางที่เป็นไปได้ใหม่ๆร่วมกัน ทั้งผู้กำหนดนโยบายและผู้ที่ต้องปฏิบัติตาม ดังนั้นหากนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนต้องการร่วมเสนอความเห็น นำเสนอประเด็นพัฒนาบ้านเมืองในก้าวต่อไป อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างแท้จริง สามารถยื่นจดหมายเข้ามาที่ฝ่ายเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการฯ 02-242-5900 ต่อ #7031 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม  กมธ. โดยขั้นตอน คือ 1. ยื่นจดหมายแจ้งประเด็นปัญหาและข้อเสนอถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ฝ่ายเลขาฯ 2. ฝ่ายเลขาฯ นำเข้าที่ประชุม กมธ. 3. ที่ประชุมฯ พิจารณาขอบเขตอำนาจหน้าที่ ลงมติ รับเรื่องและบรรจุเข้าวาระประชุม หรือส่งเรื่องต่อไปที่กมธ.ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 4. หากที่ประชุมมีมติรับเรื่อง ทางฝ่ายเลขาฯ ติดต่อนัดผู้ยื่นจดหมายเข้าร่วมประชุมต่อไป