โรงเรียนดังชัยนาทเปิดเทอมวันแรก เด็กส่วนใหญ่ใส่ชุด นร.

2020-12-01 11:40:45

โรงเรียนดังชัยนาทเปิดเทอมวันแรก เด็กส่วนใหญ่ใส่ชุด นร.

Advertisement

สำรวจเปิดเทอมวันแรกโรงเรียนดังชัยนาท เด็กส่วนใหญ่ใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียน

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม อ.เมือง จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาประจำจังหวัดขนาดใหญ่ ภายหลังที่ทางเพจภาคีนักเรียนKKC รวมถึงกลุ่มนักเรียนเลว ได้นัดนักเรียนให้สวมใส่ชุดไปรเวทมาโรงเรียน ในวันที่ 1 ธ.ค. โดยตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียนที่ผ่านมา จากการสำรวจพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ยังคงแต่งกายสวมใส่ชุดนักเรียนมาโรงเรียน

โดยนายวิเชียร แก่นไร่ ผอ.โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เปิดเผยว่า เบื้องต้นโรงเรียนชัยนาทพิทยาคมเรามีระเบียบข้อปฏิบัติในการแต่งกายชุดนักเรียนซึ่งเป็นข้อตกลง ซึ่งทุกปีโรงเรียนได้มีการสร้างความเข้าใจให้กับเด็กและผู้ปกครอง แต่ในกรณีที่นักเรียนแต่งชุดไปรเวทเข้ามา ก็ต้องสร้างความเข้าใจกับนักเรียนถึงข้อปฏิบัติของโรงเรียน
อย่างไรก็ตามโรงเรียนเองก็ไม่ได้ห้ามนักเรียนให้ใส่ชุดไปรเวท และจะพยายามเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสได้แต่งชุดไปรเวทในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ซึ่งตรงนี้ ทาง ผอ.เองก็มองว่า ยังมีกิจกรรมหลายอย่าง ที่เด็กนักเรียนจะสามารถแต่งชุดไปรเวทมาโรงเรียนได้ เพราะส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เด็กสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ทุกโอกาส การแต่งชุดไปรเวทก็ทำให้เด็กได้เรียนรู้ในบางเรื่อง เช่น การปฏิบัติกิจกรรมด้วยการปฏิบัติจริง ฉะนั้นทางโรงเรียนก็ได้สร้างความเข้าใจให้นักเรียน ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนก็รับทราบ เข้าใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ส่วนโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม เราถือว่าการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบเป็นการเสริมสร้างวินัย ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการรักษาวัฒนธรรม เป็นการปลูกฝังที่ดีงามของการสวมใส่ชุดนักเรียน ให้เด็กได้มีระเบียบวินัย