ทลายปราการแห่งความยากไร้! ทุกอำเภอในเสฉวน ‘พ้นจน’แล้ว

2020-11-18 11:15:34

ทลายปราการแห่งความยากไร้! ทุกอำเภอในเสฉวน ‘พ้นจน’แล้ว

Advertisement

เฉิงตู, 17 พ.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (17 พ.ย.) มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ซึ่งมีพื้นที่ภูเขาเป็นอุปสรรคกีดขวางความเจริญมาอย่างยาวนาน ประกาศว่าสามารถขจัดความยากจนให้ทุกอำเภอในมณฑลสำเร็จแล้ว

รัฐบาลซื่อชวนระบุว่า 7 อำเภอในแคว้นปกครองตนเองเหลียงซาน กลุ่มชาติพันธุ์อี๋ เป็นอำเภอกลุ่มสุดท้ายในมณฑลที่ถูกถอดชื่อออกจากรายการพื้นที่ยากไร้แห่งชาติของจีน โดยเหลียงซานเป็นถิ่นอาศัยของชุมชนชาวอี๋ขนาดใหญ่ที่สุดของจีน มีจำนวนทั้งหมด 2.8 ล้านคนจากประชากรชาวอี๋ทั้งหมด 5.3 ล้านคน

แคว้นเหลียงซานดิ้นรนต่อสู้กับความยากจนมานาน เนื่องจากมีภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ไม่เอื้อต่อการอยู่อาศัย โดยในปี 2013 มีประชาชนในเหลียงซานตกอยู่ในความยากจนถึง 881,000 คน
5 ปีที่ผ่านมาแคว้นเหลียงซานดำเนินโครงการต่อสู้ความยากจนครั้งใหญ่ ด้วยการสร้างถนนชนบทยาวกว่า 10,000 กิโลเมตร โยกย้ายประชาชนท้องถิ่น 350,000 คนไปยังที่พักอาศัยที่รัฐบาลให้การสนับสนุนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อื่น และช่วยหมู่บ้าน 215 แห่งพัฒนาเศรษฐกิจแบบกลุ่ม นอกจากนี้จีนยังได้ส่งเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 11,000 คนไปช่วยแต่ละหมู่บ้านต่อสู้กับความยากไร้

รัฐบาลซื่อชวนระบุว่าเมื่อปลายปี 2019 สัดส่วนประชาชนยากจนในเหลียงซานลดต่ำลงเหลือเพียงร้อยละ 4 เท่านั้นอนึ่ง จีนตั้งเป้าขจัดความยากจนขั้นสูงสุดให้หมดไปจากประเทศภายในสิ้นปี 2020

แท็กที่เกี่ยวข้อง