"บุญลือ" ลุยนครพนมรับฟังปัญหาบุคลากรทางการกีฬา

2020-11-13 13:35:19

 "บุญลือ" ลุยนครพนมรับฟังปัญหาบุคลากรทางการกีฬา

Advertisement

"บุญลือ" ลุยนครพนมรับฟังปัญหาความต้องการของนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา เผยกระทรวงการท่องเที่ยวฯหนุนจัดการแข่งขันควบคู่กับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน


เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนม ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (พท.) พร้อมด้วย นายเอกการ ซื่อทรงธรรม รองประธาน กมธ. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขานุการ กมธ. นายยุทธนา เกียรติดำเนินงาม ที่ปรึกษา กมธ. ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการกีฬาจังหวัด และศึกษาดูงานของสมาคมกีฬา จ.นครพนม โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม และ นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.นครพนม ให้การต้อนรับ


ทั้งนี้ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนปัญหาและการบริหาร รวมทั้งความต้องการของนักกีฬา บุคลากรทางการกีฬา ปัญหาเงินจากเหรียญรางวัลที่เป็นปัญหาทางธุรการระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย ( กกท.) และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ พร้อมกับรับข้อเสนอปัญหาทางการกีฬาโดยเฉพาะการขอใช้เงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การเข้ามาทำหน้าที่นี้เกิดขึ้นจากการที่คนกีฬาจ.นครพนมต้องการให้เข้ามาช่วยเหลือผลักดันพัฒนานักกีฬาและคุณภาพทางการกีฬาทุกรูปแบบ ซึ่งด้านการกีฬาบุคลากรทุกคนถือว่ามีความสามัคคี แต่พบว่ายังขาดโอกาสในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามกีฬาที่มีมาตรฐานในการฝึกซ้อม บุคลากรด้านผู้ฝึกสอน รวมถึงอาคารจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาต่าง ๆ  ที่ผ่านมาก็มีความพยามในการสร้างเกมกีฬาร่วมกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการจัดวิ่งขึ้นภูลังกา และ การจัดวิ่งข้ามโขงเมื่อวันที่ 8 พ.ย.2563 และในอนาคต ทางสมาคมกีฬาแห่ง จ.นครพนมจะร่วมกับ ททท.ในการจัดการแข่งขันทางน้ำ ที่ยังเป็นหนึ่งในการส่งเสริมการกีฬาและการท่องเที่ยวควบคู่กันไป

นายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.นครพนม กล่าวว่า การทำงานด้านการท่องเที่ยวและการกีฬาอยู่ในแนวทางการทำงานของ นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.นครพนม อยู่แล้ว ผลงานที่ผ่านมามีการจัดการแข่งขันวิ่งหลายรายได้ ซึ่งทางจังหวัดก็พร้อมที่จะสนับสนุนงานกีฬาของ จ.นครพนมอย่างเต็มที่


ดร.บุญลือ กล่าวว่า การพัฒนาด้านการกีฬาในส่วนนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีดำริที่จะให้การจัดการแข่งขันกีฬาทุกชนิดควบคู่กับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนจากการท่องเที่ยว สำหรับแนวทางที่จะได้รับเงินจากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะรับเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม กมธ.และผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป