ในหลวงทรงขอบใจในความรักและกำลังใจ

2020-11-10 21:55:58

ในหลวงทรงขอบใจในความรักและกำลังใจ

Advertisement

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขอบใจพสกนิกรในความรักและกำลังใจ เราต่างรักกันห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญ รักษาความวิเศษของความเป็นไทย


เมื่อวันที่ 10 พ.ย. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี โดยมีพสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จเป็นจำนวนมาก 


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ ทรงโบกพระหัตถ์และแย้มพระสรวลด้วยพระพักตร์แจ่มใส รวมถึงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรอย่างไม่ถือพระองค์ตลอดเส้นทาง ยังความปลื้มปีติแก่พสกนิกรที่มาเฝ้าฯรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้


ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระอักษรด้านหลังพระบรมฉายาลักษณ์ขอบใจราษฎรผ่าน ผวจ. อุดรธานี ความว่า “ขอบใจในความรักและกำลังใจ เราต่างรักกันห่วงกัน ห่วงประเทศชาติ ช่วยกันรักษาบ้านเราด้วยความดี เพื่อความสุขและความเจริญ รักษาความวิเศษของความเป็นไทย”


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ยังทรงพระอักษรบนพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พสกนิกรชูเหนือศีรษะขณะทรงพระดำเนินเยี่ยมสความว่า "ทำดี รักชาติ ทำในสิ่งที่ถูก มีน้ำใจ รักกัน ชาติเจริญ"

แท็กที่เกี่ยวข้อง