“วิษณุ” ไม่เห็นด้วย "ส.ส.-ส.ว." เข้าชื่อเสนอตีความร่างแก้ไข รธน.

2020-11-10 14:50:10

“วิษณุ” ไม่เห็นด้วย "ส.ส.-ส.ว." เข้าชื่อเสนอตีความร่างแก้ไข รธน.

Advertisement

“วิษณุ” ไม่เห็นด้วย "ส.ส.-ส.ว." เข้าชื่อเสนอญัตติให้รัฐสภาส่งศาล รธน.ตีความร่างแก้ไข รธน. เชื่อไม่ขัด รธน. 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์กรณีที่มี 25 ส.ส.พรรคพลังประชารัฐและ 47 ส.ว. เข้าชื่อเตรียมเสนอญัตติให้รัฐสภายื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ได้อ่านญัตติแล้วพบว่าเรื่องนี้เป็นการยื่นต่อรัฐสภาเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ใช่การยื่นตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญเป็นการยื่นต่อรัฐสภา หากรัฐสภาไม่เห็นชอบก็ไม่ต้องส่ง แต่ถ้าเห็นชอบก็ส่งตามข้อบังคับข้อที่ 31 แต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตนไม่ทราบ แต่เขาอ้างในญัตติว่าจะไม่ทำให้ดีเลย์หรือล่าช้า เพราะทุกอย่างเดินคู่ขนานกันไป ซึ่งในวันที่ 17-18 พ.ย.จะต้องเริ่มต้นด้วยการโหวต หากโหวตรับหลักการไม่ว่าจะกี่ร่างก็ต้องแยกญัตติส่งศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนรัฐสภาก็ตั้งกรรมาธิการดำเนินการในวาระ 2 วาระ 3 ต่อ และคงจะไปบรรจบเจอกันตรงไหนสักที่เพื่อไม่ให้เสียเวลา เมื่อถามว่า หากมีการโหวตรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปแล้ว แต่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินภายหลังว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายจะเป็นอย่างไร นายวิษณุ กล่าวว่า หากไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เดินต่อไปไม่ได้ แต่ก็ดีกว่าไม่มีใครทำอะไร แล้ววันหนึ่งมีอีกคนไปส่งอยู่ดีจะลำบากยิ่งกว่านี้ ดังนั้นวิธีนี้ไม่เสียเวลา แต่ถ้าให้รัฐสภาหยุดพิจารณาแบบนั้นเสียเวลา แม้แต่วันเดียวกันเสียเวลา

นายวิษณุ กล่าวว่า  ในวันที่ 17-18 พ.ย.ลงมติเลย พอรับหลักการวาระที่ 1 ก็ต้องตั้งกรรมาธิการอยู่ดี ใช้เวลานานเท่าไหร่หรือจะเป็นเดือน ระหว่างนั้นก็ส่งศาลรัฐธรรมนูญไปพลาง ภายใน 1 เดือนศาลก็คงจะเสร็จ และถ้าศาลบอกว่าไม่มีปัญหาอะไร ในชั้นกรรมาธิการก็เดินต่อไปได้เพื่อเข้าวาระ3 แต่ถ้าศาลบอกว่ามีปัญหาก็จะได้หยุดตรงนั้นดีกว่าที่จะไปผ่านประชามติเสียเงิน 3,000 ล้านบาท

"ส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยกับการเสนอญัตติให้รัฐสภายื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะไม่เห็นว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ” นายวิษณุ กล่าว