ครช. ยื่น "ชวน" ตีกลับ ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ

2020-11-10 13:35:25

ครช. ยื่น "ชวน" ตีกลับ ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ

Advertisement

ครช. ยื่น "ชวน" ตีกลับ ร่าง พ.ร.บ.ประชามติ คืนรัฐบาล ชี้เนื้อหาไดโนเสาร์ ไม่ทำประชาพิจารณ์ 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.  ที่รัฐสภา นายพลภาขุน เศรษฐญาบดี ตัวแทนผู้ประสานงานคณะราษฎรไทยแห่งชาติ (ครช.) เข้ายื่นคัดค้านร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... ฉบับที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ ต่อนายชวน หลักภัย ประธานรัฐสภา ผ่าน นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ เนื่องจากเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวมีข้อบ่งพร่อง ไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะประชาชนผู้สิทธิเลือกตั้ง 52 ล้านคน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่า ขัดรัฐธรรมูญมาตรา 58 และ มาตรา 77 อีกทั้งยังมีเนื้อหาปิดโอกาสไม่ให้ประชาชนเข้าชื่อเพื่อเสนอทำประชามติเรื่องใดๆเลย โดยยังให้การจัดการประชามติเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งถือเป็นรูปแบบล้าหลัง เป็นแบบไดโนเสาร์ และยังใช้งบประมาณมาก ทั้งๆที่วันนี้มีแอพพลิเคชั่นที่สามารถระบุตัวตนได้แล้ว จึงขอให้ประธานสภาฯพิจารณาอย่างเร่งด่วน โดยใช้ข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 111 ส่งร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวกลับไปยังครม.เพื่อทบทวนเนื้อหา