"ศรีสุวรรณ" จ่อร้องมหาเถระสมาคม-พศ.จัดการพระร่วมม็อบราษฎร

2020-11-10 10:13:38

"ศรีสุวรรณ" จ่อร้องมหาเถระสมาคม-พศ.จัดการพระร่วมม็อบราษฎร

Advertisement

"ศรีสุวรรณ" จ่อร้องมหาเถระสมาคม พศ.เร่งจัดการพระร่วมม็อบราษฎร

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีภิกษุ สามเณร ออกมาร่วมชุมนุมสาธารณะหรือประท้วงทางการเมืองหลายองค์ ล่าสุดคือที่ศาลายา เมื่อ 5 พ.ย.63 และที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อ 8 พ.ย.63 ที่ผ่านมา ซึ่งสื่อมวลชนและประชาชนได้ถ่ายรูปหน้าตานำมาเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย โดยไม่แคร์หรือเกรงกลัวกฎหมาย และไม่สนใจเสียงครหา ข้อตำหนิติเตียนที่มีต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของการถือครองเพศบรรพชิตแต่อย่างใด พฤติกรรมและการแสดงออกดังกล่าวภิกษุ สามเณรเหล่านั้นมิได้ละอายต่อการกระทำของตนแต่อย่างไร และในทางพุทธศาสนามักเรียกขานว่า “อลัชชี” ซึ่งหมายถึงภิกษุผู้ประพฤตินอกจารีต หรือภิกขุผู้มักประพฤติละเมิดพุทธบัญญัติ ซึ่งกระทำตนมิให้เป็นที่เคารพกราบไหว้ของอุบาสกอุบาสิกา หรือผู้เลื่อมใสในศาสนาพุทธแต่อย่างใด แต่ทำให้ภิกษุสามเณรทั่วประเทศที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมพลอยมัวหมองตามไปด้วย ทั้งๆที่การที่บุคคลใดมาบวชเป็นพระหรือบรรพชาเป็นสามเณรย่อมต้องปล่อยวาง ละกิเสสปัญหาจากปัญหาทางโลกแล้ว และควรมุ่งปฏิบัติตนสู่ทางธรรม ตามคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงจะชอบ หากไม่สามารถลดละลงได้ ก็ควรสึกออกไปเป็นฆารวาสเสีย ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำความพร้อมรูปถ่ายหน้าตาภิกษุ สามเณรต่างๆที่มาร่วมม็อบในแต่ละม็อบ รวมทั้งภิกษุที่กราบไหว้ฆารวาส เพื่อนำไปร้องเรียนและมอบให้มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) รวมทั้งนายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแล พศ.  เพื่อให้เร่งเอาผิด ลงโทษ และหรือจับภิกษุ สามเณรที่ทำตนเป็นอลัชชีเหล่านี้ให้สึกออกไปจากเพศบรรพชิตเสียให้หมด และจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตามกฎหมาย เพื่อมิให้มากระทำตนแปดเปื้อนต่อบวรพุทศาสนาต่อไป โดยจะไปยื่นคำร้องในวันพุธที่ 11 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทำเนียบรัฐบาล