นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว

2020-11-10 10:15:01

นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ส่งเสริมการท่องเที่ยว

Advertisement

สภาพอากาศที่ จ.หนองคาย เย็นสบาย อุณหภูมิริมฝั่งแม่น้ำโขงต่ำสุดอยู่ที่ 18 องศาเซลเซียส แม่น้ำโขงมีหมอกปกคลุมบางๆ ทางจังหวัดร่วมกับหลายภาคส่วนจัดกิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ จ.หนองคาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 10 พ.ย. ที่ลานวัฒนธรรมตลาดท่าเสด็จ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.หนองคาย นำทุกภาคส่วนในจังหวัดหนองคาย ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 30 รูป ภายใต้กิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบาย และแม่น้ำโขงมีหมอกปกคลุมบาง ๆ และมีลมพัดเบา ๆ อุณหภูมิต่ำสุดริมฝั่งแม่น้ำโขงอยู่ที่ 18 องศาเซลเซียส

สำหรับกิจกรรม “นุ่งผ้าหนองคาย ใส่บาตรริมโขง” ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดหนองคาย ภาคเอกชน และคณะสงฆ์ในจังหวัด โดยจะจัดขึ้นในเวลา 06.30 น. ทุกวันอังคารของสัปดาห์ ซึ่งได้เริ่มกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.2563 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของ จ.หนองคาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีทุกภาคส่วนและประชาชนชาวหนองคาย รวมทั้งนักท่องเที่ยวออกมาร่วมตักบาตรกันเป็นจำนวนมาก