ฝ่ายค้านเสนอร่าง พ.ร.บ.ประชามติประกบร่างรัฐบาล

2020-11-09 18:55:00

ฝ่ายค้านเสนอร่าง พ.ร.บ.ประชามติประกบร่างรัฐบาล

Advertisement

พรรคร่วมฝ่ายค้านเสนอร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติประกบร่างของรัฐบาล ชี้ไม่เป็น ปชต. จำกัดสิทธิเสรีภาพพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อการมีส่วนร่วมส่วนร่วมของประชาชน (ฝ่ายค้านเพื่อประชาชน)ว่า  ในประเด็นร่าง พ.ร.บ.ออกเสียงประชามติที่รัฐบาลเสนอไปยังรัฐสภานั้น ฝ่ายค้านมองว่าเป็นร่างที่มีปัญหามาก ไม่เป็นประชาธิปไตย มีการจำกัดเสรีภาพของพี่น้องประชาชนคล้ายกับการรณรงค์ประชามติเมื่อปี 2559 ต่อมาคือ ประเด็นคำถามในการทำประชามติไม่ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางที่รัฐบาลต้องการ ขอบเขตที่ให้อำนาจ กกต. ก็ยังมีปัญหาอยู่ สุดท้ายพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องเเสนอร่างพ.ร.บ.ประชามติฉบับของพรรคฝ่ายค้านเพื่อประกบกับร่างของรัฐบาล ทั้งนี้ คงต้องปรึกษานายชวน หลีกภัย ประธานสภา ว่าพ.ร.บ.นี้ มีรูปแบบคล้ายพ.ร.บ.ปฏิรูปหรือไม่ และต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาหรือไม่ เหตุใดจึงไม่เข้าสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมองว่า รัฐบาลต้องการยืมมือวุฒิสมาชิกเพื่อให้ พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติ ผ่านไปตามแนวทางที่รัฐบาลต้องการหรือไม่ จึงทำให้พ.ร.บ.ไม่เป็นประชาธิปไตย และไม่รักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน