"ราเมศ" ชี้แก้ รธน.ควรทำควบคู่ คกก.สมานฉันท์

2020-11-09 18:15:57

"ราเมศ" ชี้แก้ รธน.ควรทำควบคู่ คกก.สมานฉันท์

Advertisement

"ราเมศ" ชี้การแก้ รธน.ควรทำควบคู่กับ คกก.สมานฉันท์ เชื่อความจริงใจของทุกฝ่ายจะทำให้ปัญหาคลี่คลายลงไปได้

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  (ปชป.) กล่าวว่า เรื่องแรกที่น่ากังวลใจ คือการตัดสินใจเข้าชื่อของวุฒิสมาชิก เพื่อส่งร่างแก้ไขเพื่มเติมรัฐธรรมนูญ 3 ฉบับ ให้ ศาลรัฐธรรมนูญตีความ โดยร่างที่มีสาระสำคัญให้มีการตั้ง ส.ส.ร จะถูกส่งให้ตีความ โดยประเด็นนี้น่าจะมีข้อยุติที่ชัดเจนตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา 256(8) ที่กำหนดไว้ชัดว่าให้มีการทำประชามติถามประชาชนครั้งเดียวหลังจากผ่าน วาระสาม ความเห็นนี้พรรคได้ส่งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญชุดก่อนรับหลักการ ยืนยันไว้เป็นหลักฐานชัดว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนุญในส่วนตั้ง ส.ส.ร. ตามหลักรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีการทำประชามติก่อนรับหลักการ  คือทำประชามติถามประชาชนครั้งเดียวว่าจะให้มี ส.ส.ร. หรือไม่หลังจากผ่านวาระสาม ยืนยันว่าร่างของพรรคในส่วนที่ได้ร่วมลงชื่อเป็นของพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลชอบด้วย จึงไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความ เพราะอาจทำให้การแก้รัฐธรรมนูญล่าช้าออกไปอีก แต่ตามรัฐธรรมนูญสมาชิกรัฐสภาสามารถใช้สิทธิเข้าชื่อกันได้หลังจากผ่านวาระสามไปแล้วซึ่งก็เป็นหลักการตรวจสอบปกติ อยากให้มีการใช้ขั้นตอนตามหลักการปกติมากกว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความเห็นพรรคก็เป็นส่วนหนึ่ง หากมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็เป็นดุลพินิจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาวินิจฉัย ไม่อาจก้าวล่วงอำนาจศาลได้

นายราเมศ กล่าวต่อว่า เรื่องที่สองกรณีการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ อยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใจเย็นๆ ช่วยกันคิดช่วยกันทำเพื่อหาทางออกจะดีกว่า การรอดูและสะท้อนผ่านโครงสร้างของคณะกรรมการแล้วจึงมาดูตัวบุคคลควบคู่กันไปจะดีกว่า รายชื่อที่ปรากฏออกมาว่าใครจะเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ ก็ยังไม่ชัดเพราะต้องรอโครงสร้างก่อน ตัวบุคคลก็ควรแยกออกจากกัน ไม่ว่าความคิดเห็นส่วนตนของใครจะเป็นอย่างไรแต่ความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ของประเทศจะสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด การแก้รัฐธรรมนูญกับการดำเนินการเรื่องคณะกรรมการสมานฉันท์ควรทำควบคู่กันไป เชื่อว่าความจริงใจของทุกฝ่ายสำคัญที่สุด ที่จะทำให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายลงไปได้