“หัวหิน” ตรวจโรงงานป้องกันโควิด

2020-11-09 16:15:23

“หัวหิน” ตรวจโรงงานป้องกันโควิด

Advertisement

“หัวหิน” เข้มตรวจโรงงานป้องกันโควิด-19


เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน นายมนตรี มานิชพงษ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อำเภอหัวหิน น.ส.อตินุช กาญจนแก้ว นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทหาร มทบ.15 รับผิดชอบพื้นที่หัวหิน สภ.หัวหิน ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง อส.และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าว ภายในโรงงานสัปปะรดกระป๋อง บริษัท ควอลิตี้ ไพน์แอปเปิล โปรดักส์ (QPP) จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 3 บ้านหนองนกน้อย ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน ผลการตรวจพบว่ามีพนักงานทั้งหมด 535 คน แยกเป็นคนไทย 236 คน พนักงานสัญชาติเมียนมาจำนวน 299 คน ไม่พบผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 รวมถึงได้ตรวจสอบสถานที่พักของแรงงานภานในโรงงานไม่พบผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือให้ที่พักพิงคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้โรงงานมีมาตรการตรวจวัดไข้ก่อนเข้างานทุกคน มีเจลล้างมือ ที่ล้างมือให้บริการ และมีหน่วยปฐมพยาบาลประจำที่โรงงาน 


นายเจนวิท กล่าวว่าได้บูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานในการลงตรวจสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว เพื่อตรวจค้นหาผู้มีความเสี่ยงโรคและผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งได้กำชับให้มีการดำเนินมาตรการทางด้านสาธารณสุข กรณีพบผู้ติดเชื้อให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และหากพบว่ามีการจ้างแรงงานไม่ถูกต้องให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด