เพจเยาวชนปลดแอกชี้การก่อ-เรียกร้อง "รัฐประหาร"ทำลาย ปชต.

2020-11-09 16:05:23

เพจเยาวชนปลดแอกชี้การก่อ-เรียกร้อง "รัฐประหาร"ทำลาย ปชต.

Advertisement

เพจเยาวชนปลดแอกชี้การก่อ การเรียกร้องรัฐประหาร เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. เพจ เยาวชนปลดแอก - Free YOUTH โพสต์ข้อความระบุว่า รัฐประหารไม่เคยถูกใช้เพื่อแก้ไขเชิงโครงสร้าง แต่ใช้เพื่อแก้ตัวและซุกปัญหาไว้ใต้พรม คณะรักษาความสงบแห่งชาตินำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่เคยสร้างความสงบสุขให้ราษฎร มีแต่จะให้นายทุนศักดินา ความสงบสุขแบบปิดปากราษฎรเอาไว้นั้น ไม่ได้เรียกว่าความสงบสุข แต่เรียกว่าเผด็จการ รัฐประหารคือการใช้กำลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ เปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือสกัดกั้นกระบวนการประชาธิปไตยด้วยวิธีการที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือขัดหลักการประชาธิปไตยซึ่งวิธีการก่อรัฐประหารมีได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ฮิตที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการใช้กองทัพยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือน หรือในบางประเทศอาจใช้การรัฐประหารซ่อนรูปโดยที่ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีสั่งปิดรัฐสภาส่งผลให้รัฐสภาไม่สามารถทำงานได้ซึ่งถือเป็นการแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติและรวบอำนาจฝ่ายบริหาร

ดังนั้น ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดการก่อและการเรียกร้องรัฐประหารไม่ว่าจะมีเจตนาอะไรก็ตามถือว่าเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยทุกกรณี แม้แต่ในรัฐธรรมนูญที่ พล.อ.ประยุทธ์และพวกพ้องเขียนขึ้นมาเองกับมือในมาตรา 49 ยังบัญญัติไว้ว่า “บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้” เมื่อพวกคุณเขียนเอง ใยเล่าทำไมจึงจะไม่ปฏิบัติตาม

ขอบคุณเพจ เยาวชนปลดแอก - Free YOUTH