“ชูศักดิ์” ชี้เร็วไป ส.ส.-ส.ว.เข้าชื่อส่งศาล รธน. ตีความร่างแก้ไข รธน.

2020-11-09 12:50:56

“ชูศักดิ์” ชี้เร็วไป ส.ส.-ส.ว.เข้าชื่อส่งศาล รธน. ตีความร่างแก้ไข รธน.

Advertisement

“ชูศักดิ์” ชี้เร็วไป  ยื้อเวลาหรือไม่ ส.ส. ส.ว.เข้าชื่อเสนอญัตติส่งศาล รธน. ตีความร่างแก้ไข รธน.

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่พรรคเพื่อไทย (พท)  นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่ ส.ว. และ ส.ส.เข้าชื่อเสนอญัตติขอให้ประธานรัฐสภาส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าญัตติการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคร่วมฝ่ายค้าน พรรคร่วมรัฐบาล และไอลอว์ แก้มาตรา 256 และตั้ง ส.ส.ร.มายกร่างฉบับใหม่ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญปี 2560 หรือไม่ ว่า ก็อาจมองว่าเป็นการยื่นเร็วไป ตามกระบวนการทำได้หลังโหวตผ่านวาระ 3  ส่วนจะทำให้กระบวนการแก้ไขล่าช้าออกไปหรือไม่ต้องรอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญระรับคำร้องไว้วินิจฉัยหรือไม่ เพราะญัตติเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว  ส่วนคำร้องที่ยื่นไปนั้นที่ ส.ว.เห็นว่าเป็นการยกร่างฉบับใหม่อาจขัดต่อรัฐธรรมนูญปี 2560 ตามร่างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาเป็นการไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี 2560 แต่อาจเพราะภาษาพูดที่อาจสื่อความหมายว่าเป็นการยกร่างฉบับใหม่ โดยเห็นว่าไม่ใช่ประเด็นอะไร และคิดว่าตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่เคยมีมา เป็นการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญปี 2550 มาตรา 291 แต่ปัจจุบันยกเลิกกฎหมายฉบับเดิมไปและไม่ควรนำคำวินิจฉัยกฎหมายฉบับเดิมมาอ้าง โดยตามรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 กำหนดวิธีแก้ไขไว้แล้วตาม มาตรา 256 ที่หากจะแก้วิธีแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ทำประชามติ  และตั้งข้อสังเกตว่าการยื่นศาลรัฐธรรมนูญอยากจะยื้อเวลาหรือไม่