ปิดถาวรสนามบินเบอร์ลินเทเกล

2020-11-09 12:50:30

ปิดถาวรสนามบินเบอร์ลินเทเกล

Advertisement

ในที่สุด ท่าอากาศยานเบอร์ลิน เทเกล ชานกรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงเยอรมนี ต้องปิดกิจการลงอย่างถาวร เมื่อวันอาทิตย์ หลังเปิดให้บริการผู้โดยสารเครื่องบิน มานาน 6 ทศวรรษ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ในยุคสงครามเย็น โดยการปิดมีขึ้น 1 สัปดาห์ หลังจากการเปิดท่าอากาศยานแห่งใหม่ เบอร์ลิน-บรันเดินเบิร์ก หรือ บีอีอาร์ (BER) ทางอีกฟากของกรุงเบอร์ลิน ที่ล่าช้ามานาน 9 ปี

ท่าอากาศยานเบอร์ลิน เทเกล ปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังจากเครื่องบินโดยสารลำสุดท้าย แอร์ ฟรานซ์ เที่ยวบิน เอเอฟ 1235 ของฝรั่งเศส ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงปารีส เมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์

สนามบินเบอร์ลิน เทเกล เดิมก่อสร้างเพื่อรองรับผู้โดยสารปีละ 2.5 ล้านคน และเมื่อถึงปี พ.ศ. 2557 มีผู้โดยสารผ่านเข้าออกผ่านหลัก 20 ล้านคน ท่ามกลางเสียงวิจารณ์เรื่องความแออัด เที่ยวบินล่าช้า และกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารสูญหาย
สนามบินแห่งใหม่ของกรุงเบอร์ลิน “บีอีอาร์” ตั้งอยู่ชานเมืองทางฟากตะวันออกเฉียงใต้ เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา หลังจากล่าช้ามานาน 9 ปี และงบประมาณก่อสร้างบานปลาย จากเดิม 2,000 ล้านยูโร เป็น 6,000 ล้านยูโร ถูกออกแบบให้รองรับผู้โดยสารได้ปีละ 34 ล้านคน.