พท.เปิด 25 ผู้สมัครนายก อบจ.

2020-11-09 13:10:22

พท.เปิด 25 ผู้สมัครนายก อบจ.

Advertisement

พท.เปิด 25 ผู้สมัครนายก อบจ. พร้อมชูนโยบาย 6 ด้าน 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่พรรคเพื่อไทย  (พท.) นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วย นายนพดล ปัทมะ ประธานคณะทำงานนโยบายและวิชาการ พรรคเพื่อไทย และนายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค ร่วมกันเปิดแคมเปญนโยบายเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 


ายชูศักดิ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเห็นว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญต่อประเทศและระบอบประชาธิปไตย ถ้าท้องถิ่นมีความเจริญ ประเทศก็เจริญไปด้วย  แต่ก็รู้สึกเสียใจว่าตั้งแต่การรัฐประหาร 22 พ.ค. 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้า คสช. ได้ออกคำสั่งไม่ให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสภาท้องถิ่น ไว้เกือบ 5 ปี ผู้บริหารหลายจังหวัดถูกพักงานโดยอ้างว่าเพื่อการสอบสวน แต่เมื่อมีการเลือกตั้ง ส.ส. ก็ให้กลับมาทำงานได้ เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และยังไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อใด  สนช. ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น ไว้ตั้งแต่ 16 เม.ย. 2562 แต่เพิ่งจะมีการเลือกตั้ง เพราะมาจากกระแสเรียกร้องของประชาชน จนเกิดการเลือกตั้ง อบจ. เป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี ทั้งนี้ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับท้องถิ่นทั้งนายก อบจ. และ สมาชิก อบจ. ที่จะต้องดูแลประชาชนทั้งจังหวัด และมองว่าถ้าได้ผู้นำที่ดี ก็จะสร้างรากฐานที่ดีให้ท้องถิ่นและจังหวัด ทั้งนี้พรรคมีความเห็นว่าหากผู้สมัครใดมีความประสงค์อยากลงในนามพรรคก็สามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้ โลโก้ และนโยบายพรรค ในการหาเสียงได้ โดยขณะนี้ มีอยู่ 25 จังหวัด ที่แจ้งความประสงค์เข้ามา ได้ แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ภาคเหนือ 6 คน ภาคกลาง 9 คน 

ด้านนายนพดล กล่าวว่า นโยบายกลางแคมเปญกลาง ที่จะนำไปให้ผู้สมัคร อบจ. นำไปใช้ มี 6 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการเดินทาง-ขนส่ง ด้วยระบบขนส่งคุณภาพใกล้บ้าน และเชื่อมท้องถิ่นเป็นเส้นเลือดฝอยด้านคมนาคม 2. นโยบายด้านสุขภาพ ที่เน้นให้คนในท้องถิ่นมีสุขภาพที่ดีขึ้น และอยู่ใกล้บ้าน 3. นโยบายด้านการศึกษา ที่ตั้งงเป้าลดเด็กหลุดจากระบบศึกษาเพราะยากจน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ภายใต้แนวคิด “ลูกคุณเราดูแล ลูกเราต้องเท่ากัน” และ“การศึกษาระดับโลกใกล้บ้าน”  4. ด้านการเกษตร-อาหารปลอดภัย ด้วยแนวคิด "เกษตรปลอดภัยใกล้บ้าน สู่ครัวโลก ปลูกในถิ่น กินไปทั่วโลก”  5.  ด้าน SMEs OTOP และ 6. ด้านท่องเที่ยว-กีฬา-วัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้