แห่จองที่พักอาศัยผู้สูงอายุวันแรก

2020-11-09 11:32:46

แห่จองที่พักอาศัยผู้สูงอายุวันแรก

Advertisement

แห่จองที่พักอาศัยผู้สูงอายุวันแรกเกินเป้า อธิบดีกรมธนารักษ์ร่วมจองด้วย 

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ นำเอกสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของกรมธนารักษ์ เพื่อยื่นขอที่พักผู้สูงอายุ ตามโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ - ธนารักษ์” ซึ่งจัดสร้างขึ้นบนที่ดินราชพัสดุใน ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

นายยุทธนา เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าว จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ของประเทศไทย โดยใช้เนื้อที่ 20 ไร่ จำนวน 921 ห้อง เปิดจองระยะเวลา 21 วัน วันแรกมีการตั้งเป้า 100 ราย แต่ตัวเลขล่าสุดมีการจองไปแล้ว 160 ราย ซึ่งหากจำนวนการจองเกินจะมีการจับฉลาก และกลางเดือน ธ.ค.จะได้ข้อสรุปว่าและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าพักอาศัย ทั้งนี้หากผลตอบรับดีจะเปิดเฟส 2 ทันที

ขณะที่ น.ส.กาญจนา บุญเพิ่มวิทยา อายุ 62 ปี เดินทางมาพร้อมกับเพื่อนๆ เพื่อจองที่พักผู้สูงอายุ บอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีสำหรับประชาชนที่ไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง และไม่มีครอบครัวหรือลูกหลานดูแลในยามบั่นปลายชีวิต อย่างไรก็ตามอยากให้มีการลดค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่ค่อนข้างสูง ไม่ว่าจะเป็นค่าส่วนกลาง หรือค่าอาหารที่เตรียมให้ทุกวัย สำหรับโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ เปิดให้จองที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการครั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย.2563 โดยมีราคาเริ่มต้น 1.82 – 2.99 ล้านบาท  ส่วนคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี หรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป  มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคในการเข้าพักอาศัยภายในโครงการตามความเห็นของคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล•กล้องทีม•