ในหลวงพระราชทานเงินจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ต้องขัง

2020-11-09 10:20:32

ในหลวงพระราชทานเงินจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ต้องขัง

Advertisement

กระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ นำเงินที่พสกนิกรทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 48,806 บาทไปจัดซ์ื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ต้องขังป่วยในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. กระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑ์ นำเงินที่พสกนิกรทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 48,806 บาทไปจัดซ์ื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับผู้ต้องขังป่วยในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  ซึ่งเป็นเรือนจำในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยเงินพระราชทานจำนวนนี้ พสกนิกรที่ได้มาเฝ้า​ ฯ​ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทูลเกล้า ฯ ถวายหลังจากพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เมื่อวันที่  1 พ.ย.2563  ที่ผ่านมา

โดยทรงเห็นว่าสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีนั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขัง ซึ่งก็คือประชาชนเช่นเดียวกัน การเข้าถึงบริการทางการแพทย์ การพยาบาล รวมไปถึงการได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขัง เป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่ควรได้รับเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกตามหลักมนุษยธรรม ดังนั้น ข้อจำกัดในการได้รับความรู้ด้านสุขอนามัย ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขัง จึงมีความสำคัญที่จะต้องพิจารณาปรับปรุง จึงนับเป็นขวัญกำลังใจ และสิริมงคลของข้าราชการ ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ต้องขัง ที่ต่างพร้อมน้อมรับพระบรมราโชบายใส่เกล้าใส่กระหม่อม ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังให้ได้รับการรักษาพยาบาลเท่าเทียมกับบุคคลภายนอกให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และนำไปดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสืบไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ