"เทพไท" ดักคอรัฐประหารผิด ก.ม.โทษประหารชีวิต

2020-11-09 10:01:21

 "เทพไท" ดักคอรัฐประหารผิด ก.ม.โทษประหารชีวิต

Advertisement

"เทพไท" ดักคอรัฐประหารผิดกฎหมาย โทษประหารชีวิต ปลุกคนไทยต้านเผด็จการทุกรูปแบบ 

เมื่อวันที่ 9  พ.ย. นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)  กล่าวถึงการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มคณะราษฎร2563 กับกลุ่มมวลชนปกป้องสถาบันว่า นับวันการชุมนุมของทั้ง2ฝ่าย จะมีการเผชิญหน้ากันมากขึ้น และมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะกันจนเกิดความรุนแรงขึ้นได้ และยังมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไม่อยู่ในภายใต้กรอบของกฎหมายมากขึ้นตามลำดับ จากกรณีที่นายกฤตย์ เยี่ยมเมธากร เลขาธิการเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์(ศปปส.)ประกาศระดมมวลชนเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่สำนักนายกรัฐมนตรี และเดินมาที่หน้ากองทัพบกเพื่อยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.)  เพื่อเรียกร้องให้มีการรัฐประหารชัตดาวน์ประเทศ ซึ่งเป็นทัศนคติที่อันตรายต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศเป็นอย่างยิ่ง การกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำเข้าข่ายการยุยงปลุกปั่นให้มีล้มล้างการปกครองของประเทศ ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ปี2560 มาตรา 49 ที่บัญญัติว่า “บุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้” และอาจมีความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 113  ที่บัญญัติว่า ผู้ใดใช้กำลังประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย เพื่อ (1) ล้มล้างหรือเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ (2) ล้มล้างอำนาจนิติบัญญัติ อำนาจบริหาร หรืออำนาจตุลาการแห่งรัฐธรรมนูญ หรือให้ใช้อำนาจดังกล่าวแล้วไม่ได้ หรือ (3) แบ่งแยกราชอาณาจักรหรือยึดอำนาจปกครองในส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งราชอาณาจักร ผู้นั้นกระทำความผิดฐานเป็นกบฏ ต้องระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต ประกอบมาตรา 84  ผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดไม่ว่าด้วยการใช้ บังคับ ขู่เข็ญ จ้าง วานหรือยุยงส่งเสริม หรือด้วยวิธีอื่นใด ผู้นั้นเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิด

นายเทพไท กล่าวต่อว่า ไม่อยากให้ประชาชนคนไทยมีทัศนคติสนับสนุนแนวความคิดการใช้กำลังทางทหารแก้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติ ด้วยวิธีการก่อรัฐประหาร เพื่อนำประเทศไปสู่การปกครองของเผด็จการ ซึ่งเป็นการนำพาประเทศถอยหลังเข้าคลอง และจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองอย่างมากมาย เพราะปัญหาของบ้านเมืองที่เกิดขึ้น จะต้องแก้ไขตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้น จึงขอเรียกร้องให้คนไทยทุกคนที่รักประชาธิปไตยได้ลุกขึ้นต่อต้านการทำรัฐประหาร และประณามข้อเรียกร้อง หรือการสนับสนุนของกลุ่มการเมืองกลุ่มใดๆ ที่กำลังจะทำให้ประเทศกลับไปสู่การปกครองของเผด็จการอีกครั้งหนึ่ง เพราะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเท่านั้น ที่เป็นการปกครองที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับการปกครองของประเทศไทยมากที่สุด