จีนส่งดาวเทียม 6 จีดวงแรกของโลก

2020-11-09 06:30:06

จีนส่งดาวเทียม 6 จีดวงแรกของโลก

Advertisement

จีนประสบความสำเร็จ ในการปล่อยดาวเทียมระบบการสื่อสารไร้สายรุ่นที่ 6 หรือ ระบบ 6จี (Sixth-Generation Wireless : 6G) “ดวงแรกของโลก”ขึ้นสู่วงโคจรนอกโลก เพื่อทำการทดสอบเทคโนโลยีในห้วงอวกาศ

ดาวเทียม 6จี ขึ้นสู่พิกัดวงโคจรนอกโลก พร้อมกับดาวเทียมอื่นๆ อีก 12 ดวง จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมไท่หยวน ในมณฑลชานซี ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม ยังอีกนานหลายปี กว่าจะได้ข้อสรุปและข้อตกลงนานาชาติ เกี่ยวกับคุณลักษณะจำเพาะของระบบ 6จี ดังนั้นจึงยังไม่แน่นอนว่า เทคโนโลยีที่จีนกำลังทำการทดสอบ จะได้มาตรฐานสุดท้ายของโลกหรือไม่
ระบบ 6จี ของจีน เกี่ยวพันกับการใช้ ย่านความถี่ของคลื่นที่มีความถี่สูงมาก เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล สูงกว่าระบบ 5จี หลายเท่า

ดาวเทียมดวงนี้ยังบรรทุกอุปกรณ์ เพื่อทำการทดสอบเทคโนโลยีเฝ้าระวังภัยพิบัติต่อพืชผลทางการเกษตร และการป้องกันไฟป่าด้วย.


แท็กที่เกี่ยวข้อง