ส.ว.ล่าชื่อยื่นญัตติส่งศาลวินิจฉัยร่างแก้ไข รธน. 3 ฉบับ

2020-11-08 23:05:45

ส.ว.ล่าชื่อยื่นญัตติส่งศาลวินิจฉัยร่างแก้ไข รธน. 3 ฉบับ

Advertisement

"ดิเรกฤทธิ์"แจง ส.ว.ล่าชื่อยื่นศาล รธน.วินิจฉัยร่างแก้ไข รธน. 3 ฉบับได้รายชื่อครบแล้ว อยู่ระหว่างส่งให้ประธานรัฐสภาบรรจุเป็นวาระเข้าสู่ที่ประชุม

เมื่อวันที่ 8 พ.ย.นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว.กล่าวถึงกรณี ส.ว.ล่าชื่อเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยร่างแก้ ไขรัฐธรรมนูญ 6ฉบับของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ว่า ส.ว.ได้เข้าชื่อกันยื่นญัตติต่อประธานรัฐสภาให้บรรจุเป็นวาระเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา เพื่อขอมติเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐสภาให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 3ฉบับเท่านั้นคือ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 ของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่ให้ตั้งส.ส.ร.มายกร่างใหม่ทั้งฉบับ และร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับไอลอว์ที่มีเนื้อหาทำนองเดียวกัน จะมีเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะมาตรา255-256 รัฐธรรมนูญปี2560 ระบุให้แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้เท่านั้น ไม่สามารถยกร่างใหม่ทั้งฉบับได้ ดังนั้นเพื่อความสบายใจจึงต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวว่า เท่าที่ทราบขณะนี้ส.ว.ได้เข้าชื่อครบตามจำนวนที่จะยื่นญัตติครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างส่งให้ประธานรัฐสภาบรรจุเป็นวาระเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภา ยังไม่ทราบจะบรรจุญัตติได้เมื่อไร ถ้าบรรจุวาระเข้าสู่สภาแล้ว และที่ประชุมรัฐสภามีมติเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ก็จะส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ไม่ใช่การถ่วงเวลาแก้รัฐธรรมนูญ แต่เป็นการทำงานคู่ขนานกันไป เพราะการพิจารณารับหรือไม่รับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวันที่17 พ.ย.ยังเดินหน้าต่อไป ถ้าที่ประชุมมีมติรับหลักการ ก็จะพิจารณาวาระ2-3 ระหว่างนั้น ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญว่าขัดกฎหมายหรือไม่ควบคู่ไปด้วย ถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญถือว่าจบเรื่อง แต่ถ้าขัดรัฐธรรมนูญต้องพักเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญไว้ก่อน เพื่อไปหาทางแก้ไข กรณีนี้ไม่ใช่การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยตรงตามที่นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ส.ว.ระบุเพราะอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน แต่เป็นการยื่นเรื่องผ่านรัฐสภา ต้องให้ที่ประชุมรัฐสภาเห็นชอบก่อนจึงจะดำเนินการได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับส.ว.ที่เข้าชื่อยื่นญัตติเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ มี48คน ได้ยื่นญัตติต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา อยู่ระหว่างรอให้นายชวนบรรจุวาระเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาต่อไป